Deriva Raporlarının şirketinize katacağı 5 can alıcı artı

Gelişen mobil teknolojiyle, tüketici davranışlarını ölçme konusunda daha istatiksel ve spesifik sonuçlara ulaşmak mümkün. Deriva, sağladığı ölçüm teknolojisi ve raporlama hizmetiyle bunu bir adım öteye taşıyor. Ölçüm ve veri toplama hizmetiyle Deriva, kurumsal müşterilerinin faaliyet alanlarındaki ziyaretçi akışını değerlendirme olanağı sağılıyor. Bu olanağa sahip olan kurumsal firmalar ve markalar, faaliyet alanlarını daha iyi tanıyıp, müşteri yaklaşımı konusunda daha stratejik davranabiliyorlar.

Birçok başarılı kurumsal firma ve marka, kendi müşterileri üzerine analitik ölçümler yaparak strateji geliştirmekte. Özellikle müşterileriyle; perakende mağazalar, hava alanları, otel ya da restoran gibi alanlarda buluşan firmalar ve markalar, bu raporlar vasıtasıyla müşteriyi daha iyi ölçüp, anlayıp, değerlendirebiliyorlar.

İşte Deriva raporlarının şirketinize katacağı 5 artı

1) Günlük ve haftalık potansiyel ve gerçek müşteri sayısının görselleştirildiği raporlar sayesinde potansiyel müşterilerinizin üzerine oynayabilirsiniz.

Deriva raporları, gerçek ve potansiyel müşteri akışını spesifik rakamlar olarak sunar. Mağazanızın önündeki müşteri akışını ve bu müşterilerden ne kadarının mağazanızı ziyaret ettiğini bilmek size vitrin, reyon düzenini ve reklam kampanyalarınızın etkililiğini belirlemeniz konusunda yardımcı olur. Dahası, Deriva raporlarının sunmuş olduğu istatistiklerle potansiyel müşterilerinize yönelik stratejiler geliştirebilirsiniz.

2) Saatlik, günlük, haftalık ve aylık verileri baz alarak satış performansını arttırmak için promosyonlar oluşturabilirsiniz.

Deriva raporları aynı zamanda, perakende mağazanızın saatlik, günlük, haftalık yoğunluklarını da spesifik olarak sunar. Bu verilere bağlı olarak seyrek saat ve günlerinizi tespit ederek satış arttırmak için kampanya ve promosyonlar uygulayabilirsiniz.

3) Mağazanızın hangi bölgelerinin daha çekici olduğunu anlayacaksınız!

Deriva raporları, müşteri yoğunluğunun saat,gün, hafta aralığına göre mağaza içi dağılımını analiz edebilir. Bu analizlere göre mağazanızın hangi bölmesinin daha fazla satış potansiyeline sahip olduğunu öğrenebilir ve düzenlemelerinizi bu potansiyeli göz önünde bulundurarak yapabilirsiniz.

4) Yeni ve tekrarlı ziyaretçilerinizi anlayıp, reyon değişikliklerinin ve kampanyalarınızın yeni ziyaretçi çekme potansiyelini ölçebileceksiniz.

Mağazanızı sık sık yahut ilk defa ziyaret edenleri saptayabilecek olmanız vasıtasıyla; reklam etkinliklerinizin, kampanyalarınızın ve promosyonlarınızın etkililiğini değerlendirebileceksiniz. Bu değerlendirmelerle etkisiz promosyonları saptayabilir onları daha efektif hale getirerek müşterinizle aranızdaki bağı kuvvetlendirebilirsiniz.

5) Müşterilerinizin mağazanızda geçirdiği ortalama süreyi saptayıp, bu süreyi fırsata çevirin!

Müşterilerinizin mağazanızda ne kadar vakit geçirdiğini bilmek, onlara doğru şekilde yaklaşmanız konusunda büyük avantaj sağlayacaktır. Özellikle müşterilerin geçirdiği vakitle satışlar arasındaki orantısızlık, firmalara yeni satış politikaları belirlemede ilham kaynağı olacaktır.

26 Nisan 2016, Deriva Bilgi Teknolojileri / Sosyal Medya İçeriği

https://goo.gl/w3LkSR

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.