Müşteri deneyimini arttırmada anahtar rol “analitik ölçümleme”

Güvenilir ve başarılı marka imajına sahip markaların temel felsefesi, müşterileriyle ilk ilişki kurdukları noktadan başlayıp onlara hayat döngüsünün tamamını kapsayacak bir müşteri deneyimi yaşatmaktır. Çağdaş pazarlamanın nihai hedefi olan bu kavram, uzun vadede gerçekleştirilebildiğinde nesilden nesle aktarılarak kültleşmiş ve ikonlaşmış bir marka imajının anahtarı olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle tüketicisiyle duygusal bütünlüğe ulaşabilen markaların müşteri ilişkilerini gözlemlediğimizde bu markaların stratejilerini müşterileriyle empati yaparak bire bir ilişki geliştirmek, onları tanımak üzerine kurduğunu görürüz. Bu bağlamda, markaların müşterileri değerlendirme noktasında yaratıcı çözümler bulmaya odaklandığı da bilinen bir gerçek. Özellikle mobil teknoloji kullanımını kaynak olarak kullanabilen sistemler, markalaşma hedefi olan firmalara büyük avantaj sağlamakta.

Peki bu mobil kaynakların kullanımında doğru metot ne? Markalar kendi müşteri kitlelerini mobil kaynaklar vasıtasıyla nasıl değerlendirebiliyor? Bu soruların cevapları, müşteri deneyimini arttırmak isteyen ve markalaşma hedefi olan firmalar için altın niteliğinde. İşte analitik ölçümlerin müşteri deneyimini arttırma konusundaki faydaları:

Bölgesel ölçümlemelerle müşteri profili çıkarma

Pazarlamanın bilinen gerçeklerinden biri de, müşteri profillerinin bölgesel olarak değişkenlik gösterdiğidir. Bu değişkenliği saptama kabiliyeti olan markalar, farklı müşteri ilişkileri geliştirme konusunda da hassas davranabilmekte. Özellikle, analitik ölçümlemeler müşterilerin satın alma potansiyelini, ürünlerinizle olan duygusal etkileşimini, promosyon ve indirimlerinize onların tepkisini belirleme konusunda önemli bir artı sağlayacaktır. Bu verilerin bölgesel değişkenliği de dikkate alınınca, markaların farklı bölgelerdeki perakendelerinde farklı müşteri yaklaşımları benimsemesi kaçınılmaz bir gerçektir.

Müşteri deneyimini arttırma, entegre olmuş bir marka ideolojisini, bölgesel ve coğrafik değişkenleri de hesaba katarak müşteriye sunmakla mümkündür. Bu faktörleri göz önünde bulundurunca nesilden nesle aktarılmak istenen bir marka imajının bu temeller üzerine oturtulması kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Müşteri odaklı bir strateji benimse

Birçok lider markanın iletişim stratejisini incelediğimizde bu markaların müşterilerine ürün satma mesajları vermektense daha duygusal bir etkileşim kurmayı amaçladıkları görülür. Bunun arkasındaki temel amaç, müşteri odaklılık ilkesidir. Bu yaklaşım genelde tüketiciye tüketici gibi yaklaşmaktansa birey gibi yaklaşmayı baz alır. Müşteri odaklılığı benimseyen markalar tüketicilerini anlamaya, dinlemeye ve onlarla empati yapmaya çalışır.

Müşteri odaklı olmak, tüketiciye kaliteli üründen fazlasını vaat etmek; tüketici kitlenizin markanızla dost olmasını sağlayabilmektir. Böylelikle, markalar kısa süren karlı dönemler geçirmektense müşterileriyle uzun soluklu bir etkileşim gerçekleştirirler. Müşteri odaklılık, müşteri deneyimini maksimum seviyeye çıkarabilecek bir yaklaşımdır. Müşteriye en doğru şekilde odaklanmayı gerektirir. Bu da dolaylı olarak müşteriyi tanımayı ve ne istediğini anlamayı gerektirmektedir. Mobil kaynakları kullanarak, müşterilerin sizin faaliyet alanınızda geçirdiği süreyi, mağazalarınızı ziyaret sıklığını, mağaza içi ziyaretçilerinizin ne kadarının satın alma davranışına yöneldiğini saptayabilmek bu konuda markalara büyük avantajlar sağlamaktadır.

Başarılı bir itibar yönetimi ile yüksek müşteri sadakatini hedeflemek

Analitik ölçümlerin bununla ne alakası olabilir demeyin. Uzun vadede düşünüldüğünde müşterilerle temas kurmadan onlardan veri sağlamanın en etkili yolu analitik ölçümler yapabilmektir. Sonrasında veri yorumlamaları ve değerlendirmeleriyle analitik ölçümler, markalara müşteri yaklaşımı konusunda ihtiyaç duydukları stratejiyi benimsemede yardımcı olmaktadır. Doğru verinin doğru aksiyon için kaçınılmaz bir gereklilik olduğu da düşünüldüğünde, itibar yönetimi konusunda belirlenecek iletişim stratejisinin bu verilere dayandırılması şirketler için en gerçekçi strateji olacaktır.

3 Mayıs 2016, Deriva Bilgi Teknolojileri, Sosyal Medya İçeriği

https://goo.gl/2V74B2

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.