Ticarette Yeni Trend “E- Ticaret“

İnternet Üzerinden Ticaret Yapan KOBİ ve Girişimci Sayısı Gün Geçtikçe Artıyor.

2000’li yılların ardından bilişim alanında ve teknolojik alanlarda yaşanan ivmelerle hayatımızın büyük bölümünde yer eden internet, şüphesiz ki her geçen gün kapsamını geliştirmeye devam ediyor. Küreselleşmeye ön ayak olan bilişim ve internet olanakları ile hayatımızın her boyutuna bir kolaylık dahil olmuş ve bu kolaylığı emsalsiz bir şekilde kullanmamızın imkanları sağlanmıştır. Yüzyıllardan beri küresel boyutlarla yapılan ticaretin de bu olanaktan yararlanması günümüzde yavaş yavaş bir trend haline dönüşmeye başladı. Ticaretin her boyutunu içine dahil edebilme ve çok geniş kitlelere ulaşabilmenin kolaylığıyla E-Ticaret’in trendi büyümeye devam ediyor.

Üretiminden pazar araştırmasına, tanıtımından pazarlamasına, dağıtımından ödeme işlemlerine kadar ticaretin her boyutuna bir kolaylık sağlayan E- Ticaret 3 aşamalı olarak yapılıyor. Eskiden Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçları ile yapılan tanıtımla kendi ismini duyuran firmanın ulaştığı kitleler sınırlıyken, günümüzdeki firmalar reklam ve tanıtımını e-ticaret (B2B) sitelerinden yapabiliyor. Bu da onlara sınırsız ve küresel bir pazar sunuyor. B2B(e-ticaret) siteleri vasıtasıyla tüccar; ülke ülke gezmeden ya da yabancı ülkelerde yapılan fuarlara katılmadan, sadece oturduğu yerden dünyanın her yerindeki müşterisine kolayca ulaşabiliyor.

Perakendecilik Yerini İnternet Üzerinden Satışa Bırakıyor

E-ticaretin gelişme kaydettiği diğer alan ise sanal mağazacılık. Yüz yüze satışın gün geçtikçe yerini internet üzerinden alışverişe bıraktığı günlerde, sanal mağazacılar da ürünlerini müşterilerine birçok alternatif sunabilerek en iyi şekilde pazarlayabiliyorlar. Buna kargo olanakları da dahil edilince, müşteri oturduğu yerden alışveriş yapabilmenin keyfini çıkarıyor. Yer-mekan kısıtlaması olmadan Türkiye’nin her yerinden, müşteriler ulaşamadıkları ve bulamadıkları ürünleri internet üzerinden satın alabilme olanağına sahip olabiliyorlar.

KOBİ’lerin Dünyaya Açılan Kapısı “B2B Siteleri”

Üretici ve pazarlamacının yeni trendi olan B2B siteleri, şüphesiz bu ikisi arasında eskisinden daha pratik bir bağ kuruyor. Hammadde akışından, mal kontrolüne kadar her şeyi internet üzerinden kontrol edebilme imkanı sunan B2B siteleri, KOBİ’ler için paha biçilmez bir önem arz ediyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) daha önceden ulaşım alanı kısıtlı ve kendi coğrafyası ile sınırlı kalırken, günümüzde sadece oturduğu yerden tüm dünyaya ulaşabilme olanağı var. Bu olanakla KOBİ’ler küresel pazarda daha sık yer alabiliyorlar.

Devlet Desteği Var!

Uluslararası ticarette gün geçtikçe önemi artan B2B sitelerine üye olmak için devlet yatırımcıya bütçe sağlayabiliyor. Ekonomi Bakanlığı E-ticaret yapacak firmaların tüm üyelik masraflarını karşılıyor ve tüm dünyaya açılan E-Ticaret kapısını değerlendirme fırsatını 0 maliyetle KOBİ’lere sunuyor. Her geçen gün büyük kitleleri içine çeken bu siteler için şimdi de devletin teşviki var. E-ticaret yapan kobilerin sayısı oldukça fazla olmasına karşın henüz istenilen düzeye ulaşmış değil. Buna karşılık Hükümetin de e-ticaretten beklentileri de oldukça fazla. Ekonimi Bakanlığı da KOBİ’leri ve girişimciyi bu ağa çekebilmek için 10.000 dolara kadar bir hibe veriyor. Ayrılan bütçeyle KOBİ’ler ve girişimciler masraf yapmadan B2B sitelerine üye olmakla kalmayıp, bu sitelerde firmalarının gerekli tanıtım ve reklam düzenlemelerini yapabiliyorlar.

Dünyanın Her Yerine Güvenli Ticaret !

B2B siteleri vasıtasıyla yapılan ticarette tanıtım ve reklam çok önemli. Firmaların düzenlemiş oldukları katalogların kalitesi güveni arttırırken rakip firmalarla reklam bazında bir rekabet söz konusu olabiliyor. Firmaların ekledikleri referanslar ve kataloglar tüccarların firmalara olan güvenini arttırıyor ve gönül rahatlığıyla alışveriş gerçekleşebiliyor.

B2B Sitelerinde birçok alternatif bulunuyor. Dolayısıyla ön plana çıkmak isteyen firmaların reklam düzenlemeleriyle göze batması gerekiyor. Reklam çalışmalarının maliyeti o kadar büyük rakamlar olmamakla beraber, bu çalışmaların getirileri oldukça fazla. Popüler B2B site üyelerinin milyonları aştığı da göz önünde bulundurulunca reklam çalışmalarının önemi kayda değer. Örneğin 25 dilde yayın yapan B2B sitesi olan Kompass ortalama 4.5 milyon üye barındırıyor. Bu site üzerinde her sektörden ve dünyanın her yerinden firmalar bulunuyor. Böyle bir sitede yapılacak kaliteli bir reklam çalışması firmanızı binlerce alternatifin önüne geçirebilir ve firmanıza duyulan güveni bir üst seviyeye çıkarabilir.

E-Ticaret’in Piyasalar Üzerinde Tartışılamaz Bir Etkisi Var !

Ticaretin küresel bir boyutu her zaman vardı. Fakat uluslararası ticaret çok zahmetli, emek ve zaman isteyen bir işti. Her ne kadar getirisi fazla olursa olsun, sırf zahmetinden dolayı girişimcilerin 2 kere düşündükleri bir atılımdı. Günümüzde bilişim ve teknolojinin getirisi olarak hayatımızdaki birçok şeyin internet çerçevesinde gerçekleştiğini de varsayarsak, e-ticaretin uluslararası ticaret bazında sağladığı kolaylığı kavramamız hiç de zor olmaz. E-Ticaret ile dünya ticaretinde daha fazla yer almaya başlayan KOBİ’ler, piyasayı ve rakip firmaların sunduğu alternatif malları yakından tanıma olanakları bulup buna bağlı olarak daha kaliteli bir üretim politikası izleyebilmektedirler. Ayrıca E-Ticaret vasıtasıyla da birçok yeni üretici küresel pazara girebilmekte ve ürettikleri ürünleri en uygun ve en seri şekilde bu pazarda değerlendirebilmektedir. Böylesine avantajlı bir ortamda yaşanan rekabet, tüm ticari işlemlerin maliyetinin düşmesine neden olmaktadır. Geleneksel ticaret yöntemlerinin de monotonluğunu düşündüğümüzde, e-ticaretin piyasalarda ne gibi etkiler yaratacağını kestirmek pek zor olmayacaktır.

Cari açığa E-İhracat Ayarı

E-Ticaretin ulaştığı noktayı dün ile kıyaslayacak olursak, günümüzde iletişim ve telekomünikasyon teknolojilerindeki gelişmelerin de etkisiyle büyük bir büyüme kaydettiğini görmüş oluruz. Geçen seneye göre %55- %60 dolaylarında bir büyüme gösteren E-ticaretin, böylesine bir potansiyelle artış göstermesinden dolayı beklentiler de büyüyor. Bu doğrultuda uzmanlar, ihracatın da e-ticaret kapsamında daha sistemli bir şekilde yapılması için düzenlemelerin gerekli olduğunu vurguluyorlar. Soner Sayko, Cari açığın finanse edilebilmesi için birkaç düzenleme ile ihracatta e-ticaret payının artabileceğini ve bunun önemli sonuçlar vereceğini belirtmişti. Ayrıca E-ihracatın önünde şimdilik gümrük engelleri var. Bunun giderilmesi için de uzmanlar dünya çapında bir e-ticaret mevzuatı oluşturulması gerektiğini söylüyorlar. Oluşturulacak mevzuatla birlikte e-ihracatın gümrük kısıtlamaları da çözülmüş olacak.

01 Ağustos 2013 Perşembe 12:46

Kobi Haberi

http://goo.gl/V7Lrt1

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.