E-Ticarette Kargo Ücreti Ödetmeyen Yeni Model

Teb Kobi Tv’de son dönemlerin en çok tercih edilen teslimat yöntemlerinden click&collect’i anlattık.

Tüketicilerin satın alma kararı vermesinde kargo ücreti büyük önem taşıyor.

Tüketicilerin talepleri teslimat yöntemlerini dönüştürürken, e-ticaret sitelerinde bu dönüşüm başladı. Teslimat modelleri arasında ise internet ve alışverişi bütünleştiren click&collect öne çıkıyor.

Avrupalı tüketicilerin yarısından fazlası teslimat yöntemi olarak click&collect’i tercih ediyor. Bu yöntem ile mağazalar metre kareye bağlı kalmadan büyüyebiliyor. Bu durumda maliyet, müşteri memnuniyeti ve sadakat tarafında kullanıcıları ve iş modelini geliştirme imkanı sağlanıyor.

Click & collect ile ilgili diğer yazılarımızı aşağıdaki linklerden okuyabilirsiniz.

Avrupalı Tüketicilerin Yarısı Online Alışverişlerde Teslimat Yöntemi Olarak Click & Collect’i Seçiyor.

Türk Tüketicileri Neden Click & Collect ile Teslimatı Tercih Eder?

Perakende sektörü Click & Collect’e yöneliyor!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.