E-ticarette mağaza müşterisini yakalamak

E-ticarette mağaza müşterisini yakalama yolu Omni-Channel mantığını merkeze almaktan geçiyor. The Brand Age Şubat 2018 sayısında perakende sektöründe medya yatırım performansını mercek altına aldı. Pazarda birçok markanın ve tüketicinin tercihlerini etkileyen dinamiklerin yer aldığı perakende sektörünün 2017 yılındaki mecra yatırımlarını inceledi. Positive olarak görüşümüzün yer aldığı yazımızı inceleyebilirsiniz.

The Brand Age Şubat 2018 sayısında yayınlanmıştır.

Türkiye’de e-ticaretin toplam perakendeden aldığı payın yüzde 3,5 seviyesinde bulunduğuna dikkat çeken Positive Kurucu Ortakları Caner Istı ve Eren Dedeoğlu, e-ticareti tercih etmeyen yaklaşık yüzde 97’lik mağaza müşterilerine etkin bir biçimde ulaşabilmenin ipuçlarını verdiler. Istı ve Dedeoğlu: “Omni-channel mantığını merkeze alarak online ve offline dünyaları bir araya getirmek, bu sayede satışları artırmaktan metrekare verimliliğini optimize etmeye kadar birçok avantajdan yararlanmak mümkün” diyor.

Online perakendede 17,5 milyar TL’lik hacme ulaşan Türkiye e-ticaret sektörünün markaların ilgi odağında yer aldığını söyleyen Positive Kurucu Ortağı Eren Dedeoğlu: “Markaların hedeflerinden biri de e-ticaret yapılarını kullanarak henüz sipariş vermemiş tüketicileri kendilerine çekebilmek. Dünya ortalamasını referans aldığımızda ülkemizde e-ticaret sektörünün potansiyeli çok yüksek . Potansiyeli doğru kullanabilmek için, perakende alışverişlerinde e-ticareti tercih etmeyen yaklaşık yüzde 97’lik kesimi online alışverişe çekebilmek büyük bir öneme sahip” dedi.

Like what you read? Give Positive a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.