Hotjar: Son Kullanıcıyı Anlamanın Tao’su

Murat Ova
Murat Ova
Feb 14, 2017 · 4 min read

Kullanıcı davranışları günümüzde teknoloji ve perakende sektöründe birçok kararda en etkin parametre olarak karşımıza çıkıyor. UX kavramının öneminin fark edilmesiyle birçok marka kullanıcı deneyimini stratejisine aldı, hatta dünyada bir çok marka iş modellerini kullanıcılarına yaşattıkları deneyime göre yeniden düzenledi. Kullanıcının yaşadığı deneyimi iyileştirmek, kullanıcıların bulundukları ortamlardaki (mağaza, internet sitesi, akıllı telefon vs.) davranışlarını ve alışkanlıklarını gözlemlemek bu deneyimi tasarlayabilmek için çok önemli. Gerçek dünyada deneyimi gözlemlemek çok kolay olmasa da dijital dünyada kullanıcıların yaşadıkları deneyimi an ve an takip etmek mümkün. Her hareketlerini izleyip, yaşadıkları her olumsuz anı kaydedip önlem almak mümkün. Bu olumsuz deneyimleri düzelttiğinizde ister bir e-ticaret sitesi, isterse form doldurulan bir landing page olsun dönüşümün arttığını gözlemleyebilirsiniz.

Tam da bu noktada Hotjar, bize kullanıcıların web sitelerimizdeki tüm hareketlerini/aktivitelerini görüntülü olarak izlememize, görsel analizlerimizi tespite dönüştürmemize olanak sağlayan bir araç olarak karşımıza çıkıyor.

Hotjar’ın İçinde Neler Var?

Hotjar’ın kullanıcı analizi için verdiği hizmetler ise şöyle;

· Heatmaps (Sıcaklık Haritaları)
· Recordings (Oturum Kayıtları)
· Funnels (Dönüşüm Hunileri)
· Forms (Form Etkileşim Hunileri)

Şimdi sıra, bu hizmetleri tanımakta ve kendi ürünlerimiz için nasıl yorumlayabileceğimizi anlamakta.

Heatmaps (Sıcaklık Haritaları)

Sıcaklık haritaları, kullanıcıların web sitenizdeki tıklama (click), kaydırma (scroll) ve gezdirme (move) gibi fare üzerinden gerçekleştirdiği aktiviteleri görsel olarak canlandıran ve analiz etmemize olanak veren bir haritalandırma metodudur. Yapısı itibariyle aktivitenin çoklukla görüldüğü alanlar mavi tonlardan başlayarak, aktivite çoğaldıkça kırmızı tonlara bürünür. Aşağıdaki örnekte kullanıcıların tıklama yaptıkları alanlar renk tonlarıyla aktivite yoğunluğunun az veya çok olan alanlarını görmemize imkân tanıyor.

Böylelikle bu haritaları yorumlayarak az tıklama alan bir call-to-action veya içeriği ön plana çıkarabilir, konumuyla ilgili düzenlemeler yaparak içerik veya nesnenin verimliliğini arttırabiliriz.

Recordings (Oturum Kayıtları)

Hotjar’ın bize vermiş olduğu en büyük özelliklerden olan oturum kayıtları, kullanıcıları anlamak ve hareketlerini analiz etmekteki en büyük yardımcılarımızdan birisi.

Bizim için çok stabil duran ve temayı bozmayan bir buton bazen kullanıcılar için görülmesi zor bir konumda olabiliyor ya da interactionların bolca mevcut olduğu bir sayfada eski bir akıllı telefon kullanıcısının yaşadığı sorunları görmezden gelebiliyoruz. Tam da bu noktada Hotjar kullanıcı oturumlarını kaydederek, kullanıcıların sayfalar arası geçişleri ve işlemlerinde yaşadıkları kullanılabilirliği ve deneyimi tespit etmemiz bakımından bize hayati bir keşif tecrübesi sağlıyor.

Hotjar’da kullanıcı oturumlarını izlemenin yanı sıra aktivite kayıtlarını da gözlemleyebiliyor, etkileşim gösterdikleri DOM nesnelerinin kaydını da tutabiliyoruz. Kullanıcıların fare hareketlerini koordinatlar üzerinden kaydeden ve aslında bizim için tekrar canlandıran bu araç, ayrıca oturumları işaretlemek için notlar almamızı ve oturumları paylaşabilmemize de olanak sağlıyor.

Funnels (Dönüşüm Hunileri)

Tanımladığınız hedeflerin verimliliğini ölçmek ve kullanıcıların bu hedeflere giderken geçtikleri aşamalarda hangi adımlarda kırılma gösterdiklerini saptamak amacıyla dönüşüm hunilerine ihtiyaç duyarız.

Hotjar, kendi içerisinde huni görselleştirme aracıyla bizlere kullanıcıların işlem adımlarındaki deneyimini sayısal verilerle analiz etmemize yarayan bir hizmete de sahip.

Örneğin, bir checkout sayfasında kullanıcılara 4 adımlı bir sipariş serüveni sunulurken kullanıcıların %49’u bunun 3.adımında işlemi terk ediyorsa, dönüşümü kaybetmemek ve kullanıcının sonraki adıma geçiş oranını arttırmak adına 3. adımı optimize edebilir veya tüm checkout sürecini baştan tasarlayabilirsiniz.

Forms (Form Etkileşim Hunileri)

Günümüz kullanıcıları özellikle hızla başarmak istedikleri işlemlerde, kendisinden doldurulması gereken alanların sayısı fazlalaştıkça işlemi yarıda bırakabiliyor ya da işlemi çok daha hızlı gerçekleştirebilecekleri alternatif ürün veya hizmetleri tercih edebiliyorlar.

Örnek vermek gerekirse, bir üyelik formumuz var ve yaklaşık 9 adet zorunlu bilgi giriş alanı var diyelim. Kullanıcılar genellikle formun en baştaki alanlarını doldurup aşağıya doğru indikçe formu doldurmakta zaman olarak yavaşlamaya veya formu terk etmeye başlıyorlar.

Hotjar bizim için tanımladığımız formların kullanıcı etkileşimlerini rakamlarla yoğuruyor ve istatistikle güçlendirilmiş form hunileri görebilmemizi sağlıyor.

Böylelikle kullanıcıların hangi bilgileri paylaşmak istemediklerini ya da istediğimiz hangi bilgilerin kullanıcının hedefe gidişi aşamasında caydırıcı öğe niteliğinde olduğunu anlayabiliyoruz.


Positive’de Dönüşüm Optimizasyonu hizmeti kapsamında web sitelerinin ve e-ticaret sitelerinin belirlediğimiz başarı kriterlerine ulaşması, daha yüksek dönüşüm oranları yakalayabilmesi için tasarım ve uygulama önerileri oluşturuyoruz. Kullanıcı davranışlarını gözlemleyebilmek için birçok yöntem ve araç kullanıyoruz. Bunlardan en verimli olanlardan Hotjar’ı birçok projemizde kullanıyoruz.

Sizin web sitenizde de dönüşüm oranlarını artırmak, form doldurma sayılarını artırmak gibi KPI’lara ulaşmak için optimizasyonlar önerileri oluşturabiliriz.

Daha fazla bilgi için bize ulaşın.

optimization@positive.com.tr

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst…

Murat Ova

Written by

Murat Ova

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst seviyeye çıkartan özelleştirilmiş kullanıcı deneyimi odaklı teknoloji ve inovasyon çözümleri şirketidir. 2005 yılında kuruldu. Tamamı sektör profesyonelleri, kullanıcı deneyimi uzmanları ve mühendislerden oluşan ekibi ile gerid

Murat Ova

Written by

Murat Ova

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst seviyeye çıkartan özelleştirilmiş kullanıcı deneyimi odaklı teknoloji ve inovasyon çözümleri şirketidir. 2005 yılında kuruldu. Tamamı sektör profesyonelleri, kullanıcı deneyimi uzmanları ve mühendislerden oluşan ekibi ile gerid

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store