Positive 2018’de de Ödülleri Topladı

Positive
Positive
Dec 4, 2018 · 3 min read

Geride bıraktığımız 14 yılda markalarımızın ihtiyaçlarına yönelik onlarca inovatif, sonuç odaklı, özelleştirilmiş projeler ürettik. Türkiye’de ilklere imza atan Positive ekibimizle 2018 yılında da başarılı projelerimizi hayata geçirdik. Teknolojideki gelişmeleri yakından takip ederek markalarımız için sadece onların ihtiyaçlarına özel, standarttan uzak, parmak izi gibi özelleştirilmiş çözümlerimiz bu sene de ödüller ile taçlandırıldı. “IDC, Felis Ödülleri, Kristal Elma ve Altın Örümcek” ’de ödüllere layık görülerek 2018 itibariyle ödül sayımızı 72’ye çıkardık. Global düşünce ve dijital gelişimlerin merkeze alındığı tüm çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür eder, nice yeni projeleri hayata geçirmeyi ve her sene olduğu gibi sektörün öncü ödüllerini beraberce kaldırmayı dileriz.


IDC 2018 TÜRKİYE

31 Ekim’de gerçekleşen IDC Retail Executive Summit Türkiye etkinliğinde yapılan ödül töreninde Positive olarak 2 ödül aldık. “Dijital Müşteri Deneyimi” kategorisinde, Toyzz Shop / ToyzzClub ve bir projemiz ile daha ödüllerimizi aldık.


ALTIN ÖRÜMCEK 2018

29 kategoride toplam 1470 projenin yarıştığı 16. Altın Örümcek Web Ödülleri’nde jüri değerlendirme sonuçları ile 265 proje arasından markalarımız ile 8 Kasım’da 6 adet ödül ile ayrıldık.

Altın Örümcek 2018'de Mutlubebekler.com 3, Kahvedunyasi.com 2, Pronet 1 ödülle döndü.
 1. Kurumsal Blog kategorisinde
  NUTRICIA — mutlubebekler.com
  En iyi web sitesi / birincilik
 2. Portal & Haber kategorisinde
  NUTRICIA — mutlubebekler.com
  En iyi web sitesi / birincilik
 3. Sağlık kategorisinde
  NUTRICIA — mutlubebekler.com
  En iyi web sitesi / üçüncülük
 4. Yiyecek & İçecek kategorisinde
  Kahvedünyası.com ile Halkın Favorisi
 5. Yiyecek & İçecek kategorisinde
  Kahvedünyası.com
  En iyi web sitesi / ikincilik
 6. Hizmet kategorisinde
  Pronet.com.tr
  En iyi web sitesi / üçüncülük

FELİS ÖDÜLLERİ

Positive a Digital Approach ve Tribal Worldwide İstanbul’un ortak ajans olarak katıldığı reklam ve pazarlama endüstrisinde etkili yaratıcılığın pazarlama çalışmalarındaki rolünü vurgulayan 2018 Felis Ödülleri’nden ŞOK MARKETLER markamızın projesi Cepte ŞOK ile birçok kategoride finalistlik ve 2 kategoride ödül, 2 başarı ödülü olmak üzere toplamda 4 ödül sahipliği ile ayrıldık.

 • Dijital Platform Kullanımı — Şok Marketler- BİRİNCİ’lik
 • Mobil Teknolojinin Yaratıcı Kullanımı — Şok Marketler- BİRİNCİ’lik
 • Paradigma Değiştiren Projeler (Yeni Mecra) ile BAŞARI ÖDÜLÜ
 • Ufuk Açan Mobil Fikirler — Şok Marketler- BAŞARI ÖDÜLÜ

KRİSTAL ELMA

Her yıl Reklamcılar Derneği tarafından düzenlenen Kristal Elma Festivali bu sene 30. Yaşına girdi. Positive a Digital Approach ve Tribal Worldwide İstanbul’un ortak ajans olarak katıldığı 30. Kristal Elma Festivali’nde Cepte ŞOK uygulaması fiyata ve ürüne göre logo değişmesi projesi ile ödüle layık görüldü.

 • Medya/Medya Kullanımı/Mobil Medya Kullanımı- Cepte ŞOK — Bildirim Patlangacı — GÜMÜŞ ÖDÜL

Uzman ekibimiz ve markalarımız ile katlanarak artacak daha nice başarılı projeler dileğiyle.

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst seviyeye çıkartan özelleştirilmiş kullanıcı deneyimi odaklı teknoloji ve inovasyon çözümleri şirketidir. 2005 yılında kuruldu. Tamamı sektör profesyonelleri, kullanıcı deneyimi uzmanları ve mühendislerden oluşan ekibi ile gerid

Positive

Written by

Positive

A Digital Approach

Positive A Digital Approach

Positive, markaların dijitalleşme süreçlerini en üst seviyeye çıkartan özelleştirilmiş kullanıcı deneyimi odaklı teknoloji ve inovasyon çözümleri şirketidir. 2005 yılında kuruldu. Tamamı sektör profesyonelleri, kullanıcı deneyimi uzmanları ve mühendislerden oluşan ekibi ile gerid

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade