Süpermarket Alışverişi E-Ticaret’in Yeni Büyük Trendi Mi?

Perakende sektöründe ilk sıradaki yerini koruyan süpermarket kategorisi, online alışverişte de son yıllarda hızla yükselmeye başladı. Süpermarket alışverişindeki son trendleri kurucu ortağımız Caner Istı MediaCat için yazdı.

Perapost’un yılın son ayında yayınladığı “Perakende 100” araştırmasında, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da süpermarket kategorisi ilk sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Listenin ilk beşinde dört süpermarket bulunurken, ilk on markaya baktığımızda ise altısının süpermarket kategorisinde yer aldığını görüyoruz. Bu şekilde perakende sektörünü, süpermarket kategorisinin domine ettiğini söylemek yanlış olmaz. Yüzümüzü online’a çevirdiğimizde ise süpermarket, e-perakende sektörünün yeni ama özellikle son dönemde hızla büyüyen, büyürken e-ticareti de büyütecek kategorisi. Araştırmalar gösteriyor ki bu büyüme önümüzdeki on yıl da artarak devam edecek.

Ülkemizde e-ticaretin perakende içerisinde payı yüzde 2’ler civarında, BKM’nin raporuna göre, 2014’te 1,6 Milyar TL olan online süpermarket alışveriş hacmi 2015’te 2,2 Milyar TL’ye yükseldi. Özellikle bu kategorinin en hızlı geliştiği ve yaygınlaştığı ülkelerden olan İngiltere, ABD ve Çin’e baktığımızda, hem perakende hem de e-ticaret için oyun değiştirecek gelişmelerin olduğunu görüyoruz. Amazon’nun geçtiğimiz yılın sonunda lansmanını yaptığı Amazon Go bunun ilk örneklerinden. Amazon Go için kasasız market tanımını yapmak yetersiz kalırken, başta market olmak üzere alışveriş yapış şeklimizi değiştirecek büyük bir uygulama olduğunu söylemek daha doğru olacaktır.

2025’te pazar 100 milyar dolara ulaşacak

Geçtiğimiz günlerde Nielsen tarafından yayınlanan “The Digitally Engaged Food Shopper” başlıklı araştırmanın sonuçları değişimin kaçınılmazlığı ve hızı konusunda bize pek çok bilgi veriyor. Planet Retail’e göre, dünya genelinde gerçekleşen süpermarket alışverişlerinin içerisinde online yüzde 1 oranındayken, Nielsen raporuna göre ABD’de bu oran 2016’da yüzde 4,29 olarak gerçekleşti. Asıl ilgi çekici olan ise, önümüzdeki on yıl içerisinde Amerikalıların yüzde 20’sinin süpermarket alışverişlerini internet üzerinden yapacağının öngörülmesi. 2025 yılında pazarın 100 milyar dolara ulaşması bekleniyor ve online süpermarket alışverişinin dijital platformlar ile yeniden şekil alacağı ve perakendenin geleceğini değiştireceği belirtiliyor.

Sıklıkla ifade ettiğimiz gibi, bu değişimde teknolojinin etkisi büyük ancak asıl itici gücü sağlayan her zaman olduğu gibi tüketici. Bundan 10–20 yıl önce market alışverişi daha çok kadının sorumluluğundayken, bugün tüm hane halkı bu konuda kendini sorumlu hissediyor. FMI’ın 2016 U.S. Grocery Shopper Trends raporu da bunu destekler nitelikte, Amerikalı tüketicilerin yüzde 58’i kendilerini “co-shopper” olarak tanımlıyor, bunların arasında ise genç jenerasyon büyük çoğunluğu kaplıyor. 2014 yılında online süpermarket alışverişi yapan X jenerasyonluların oranı yüzde 6,8 iken, 2016’da bu oran yüzde 8,4’e yükseldi.

En büyük direnç sebze ve meyve kategorisinde

Online süpermarket alışverişini tetikleyen ihtiyaçlara baktığımızda ise farklı personalar için farklı ihtiyaçlardan kaynaklandığını görüyoruz. Özellikle şehir merkezinden uzakta yaşayanlar için bu ihtiyaç ulaşım olurken, çalışan anneler için zaman olabiliyor. Kimi zaman ise sadece mağazadan uzaklaşmak için bile alışverişimizi online yapmayı tercih edebiliyoruz. Burada satın alma kararı verilmesinde en büyük direnç ise taze sebze ve meyve kategorisinde karşımıza çıkıyor. O konu da omni-channel destekli teknoloji çözümleri müşterilerin ve perakendecilerin ihtiyaçlarına çözüm oluyor. Bunun yanında bebek bezi ve deterjan gibi kategoriler ise çoktan online alışverişin bir parçası haline geldi. Güney Kore ve Uzakdoğu ülkeleri ile Amerika’da bebek bezi siparişlerinde online siparişler mağazadan verilen siparişleri geçmiş durumda. Rusya’da ise bu oran yüzde 20’nin üstünde.

Süpermarket markaları yavaş yavaş tüketicinin bu ihtiyaçlarını anlayarak ona uygun teknolojik platformlarını geliştirmeye başlıyorlar. İngiltere’de Tesco’nun online alışverişe başlamasından 15 yıl sonra Aldi gibi indirim marketleri de tüketicilerine dijital platformlarda hizmet vermeye başladı. Ülkemizde de online market alışverişinin geçmişi İngiltere ile paralel şekilde 15 yıl önceye dayansa da asıl atak önümüzdeki dönemde yaşanacak gibi görünüyor. Positive olarak biz de bu dönemde teknoloji, platform, altyapı ve kullanıcı deneyimi ihtiyaçları ile ilgili markalara çözümler sunuyoruz. Bu çözümlerin uygulanması ile süpermarket sektörü de eve teslim ve click&collect (internetten satın alınan ürünlerin mağazadan teslim alınması) gibi yöntemlerle müşterilerine online alışveriş deneyimi sunabilecek.

Like what you read? Give Positive a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.