Tüm Verileri Positive Dashboard ile Tek Bir Noktadan İzleyin

Özellikle pazarlama ve satış departmanlarından birinde çalışıyorsanız en büyük sorunlarınızdan birisi de her gün farklı kaynaklardan akan onlarca veriyi takip etmeye çalışmaktır. Bazen tüm veriler tek bir kaynakta olsa bile her veriye ayrı ayrı bakmak sadece çalışma değil yaşam enerjimizi de alır götür. İhtiyacınıza özel üretilmiş, tüm verilere tek bir kaynaktan hızlı ve pratik erişim sağlayan dasboard’lar tam bu noktada bazen hayat kurtaracak kadar önemli hale geliyor.

Positive olarak, ilk hedefimiz, birlikte çalıştığımız markaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırladığımız online dinamik raporlar, istediğiniz verilerin farklı kaynaklardan alınarak, grafikselleştirilip tek rapor halinde arayüzler aracılığı ile sunulması. Hem mevcut durumu görmek hem de hedef ve KPI takibi için kullanılan bu dashboard’ları, gelen istek üzerine tüm markalara sunmaya başlıyoruz.

Bu arayüzlerde, Analytics, AdWords, Attribution 360, YouTube Analytics, Search Console, BigQuery, MySQL, PostgreSQL ve entegrasyonu desteklenen birçok kaynağın verilerini gerçek zamanlı entegre ederek, raporları özelleştiriyoruz. Bu şekilde dinamik raporlar, markalardan gelecek isteklere bağlı olarak sürekli geliştirilebilir ve yeni veri alanları eklenebilir şekilde oluşturuluyor.

Dinamik raporlar sayesinde e-ticaret, mağaza, dijital pazarlama, sosyal medya ve birçok veri kanalı monitör edilebilir hale gelmenin yanı sıra hızlı analiz edilebilirlik özelliğine de sahip oluyor.

Raporlar, masaüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler, kiosklar ve akıllı televizyonlara göre ayrı ayrı özel olarak da tasarlanabilir. Özel olarak hazırlanan dashboard’lar ile verilerinize tek kaynaktan erişim sağlanıp görselleştirilerek kolayca analize hazır hale geliyor.

Like what you read? Give Positive a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.