Türkiye’de 2015 Yılında E-Ticaret Pazar Büyüklüğü 24.7 Milyar TL’ye Ulaştı.

TUBİSAD Tarafından ETİD ve Deloitte İşbirliği ile Hazırlanan Türkiye E-Ticaret Pazar Büyüklüğü çalışması bu yıl üçüncü kez hazırlanarak geçtiğimiz hafta yapılan basın toplantısı ile açıklandı. 2015 yılında %31 lik büyüme gösteren Türkiye E-ticaret pazarı 24.7 Milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye e-ticaret pazarına ait veri bulmak biz sektör çalışanlarının en çok zorlandığı konuların başında geliyor. BKM verileri sektörü bir nebze aydınlatsa da detaylı kırılımlar verilemediği için ihtiyacı tam olarak karşılayamadığı noktalar bulunuyor. Bu anlamda, Tübisad önderliğinde ETİD ( Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği) ve Deloitte işbirliği ile bu yıl üçüncü kez açıklanan “Türkiye E-ticaret Pazar Büyüklüğü” raporu sektör adına çok değerli bir paylaşım.

Comscore’ dan alınan ziyaret sayılarına ek olarak İnternet Retailer’ ın alışverişe dönme oranları, ortalama sepet büyüklüğü verileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucu oluşturulan raporun verilerini geçtiğimiz yıllar ile birlikte karşılaştırmalı olarak incelemek istedik.

Türkiye E-Ticaret Pazarı Ortalama %30’un Üzerinde Büyümeye Devam Ediyor.
Tübisad & ETİD & Deloitte Türkiye E-Ticaret 2015 Pazar Büyüklüğü Çalışması

2013 yılında ilk kez yapılan çalışmada 14 Milyar TL olarak gerçekleşen pazar büyüklüğü, 2014 yılında %35 lik bir büyüme ile 18,9 Milyar TL ye ulaştı. 2015 yılında büyüme oranında küçük bir düşüş yaşansa da %31’lik büyüme ile e-ticaret ülkemizin en hızlı büyüyen sektörlerden birisi olduğu gibi Türkiye e-ticaret pazarı da Polonya ile birlikte Avrupa’nın en hızlı büyüyen e-ticaret pazarlarından birisi konumunda. 2015 yılında gerçekleşen Pazar büyüklüğü ise 24,7 Milyar TL .

Tatil ve Seyahat Kategorisi %36 ile En Büyük Hacmi Gerçekleştiriyor.
Tübisad & ETİD & Deloitte Türkiye E-Ticaret 2015 Pazar Büyüklüğü Çalışması, Kategori Payları ve Site Sayıları

Kategori dağılımlarına baktığımızda önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tatil ve seyahat kategorisi %36 lık bir pay ile 8,9 Milyar TL gerçekleştirerek ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise %34 ile sadece online kanalda hizmet veren e-ticaret siteleri yer alıyor. Gerçekleştirdikleri hacim 8,5 Milyar TL.

Özellikle 2016’nın başından beri çokça konuştuğumuz çok kanallı perakendenin Türkiye e-ticaret pazarındaki oranı 2015 yılında %20 olarak yer alıyor. Bir önceki yıla göre %33’lük bir büyüme gerçekleştiren çok kanallı perakende kategorisinin toplamdaki hacmi ise 4.8 milyar TL.

Son bir yılda büyüme stratejilerinin temel noktası olarak, dijital dönüşümü ele alan perakende sektöründeki değişim, 2016’da Türkiye e-ticaret pazarındaki büyümenin de tetikleyici noktası olacak gibi görünüyor. Önümüzdeki yılın verileri bu kapsamda değerlendirmekte fayda olacak.

Raporun tamamını aşağıda inceleyebilirsiniz.


Like what you read? Give Positive a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.