POST News #2 Hälsa & välmående

Hugo Wittorf
Feb 28 · 8 min read

Repost från 30/10/19

Det här nyhetsbrevet skickades ut till POST News prenumeranter den 30 oktober 2019. Det delas på Medium för att nya prenumeranter ska kunna ta del av äldre utgåvor av POST News. Om du vill prenumera och få nya utgåvor direkt så kan du göra det här. Trevlig läsning!

I vår research inför det här nyhetsbrevet har vi stött på en stor mängd projekt, initiativ och kampanjer som på något sätt påverkat människors hälsa eller allmänna välmående positivt. Nedan följer tre uttag inom ämnet som är så bra kommunikation att vi önskar att vi gjort det själva.

Trevlig läsning!
Hugo Wittorf & POST

Behöver jag verkligen gå till doktorn när jag bara kan googla symptomen själv?

Vi är många som vänder oss till Doktor Google eller husläkare Familjeliv för att skaffa oss en uppfattning om vårt hälsotillstånd. Det gör vi långt innan vi besöker en vårdcentral. De flesta kan nog hålla med om att det ibland kan leda till allvarliga problem.

I Rumänien är dock problematiken ännu större. Ungefär 3 av 4 rumäner diagnostiserar sig själva med hjälp av nätet. Och det vore väl inte så farligt om det inte vore för att 73% av rumänerna även självmedicinerar. De hoppar alltså helt över det vanliga vårdbesöket där läkaren sätter diagnos och fattar själva beslut om åtgärd, medicinering eller annat.

Det låg i både samhället och den privata vårdgivaren Regina Marias intresse att verka för en beteendeförändring. Lösningen blev en kampanj där Dr Google sattes på prov — bokstavligen talet. Regina Maria lät Vice-journalisten Mihai Popescu skriva samma sluttenta som rumänska läkarstudenter gör, med skillnaden att Mihai fick använda sig av nätet.

Dr Google fick 36 rätt svar av 200 och fick ingen läkarexamen

För oss som är uppvuxna i det svenska systemet kan allt som har med privata vårdgivare och privatiserad vård kännas lite obekant, nästan obehagligt. Rysande läskigt till och med, Apotektjänst-skandalerna ligger färskt i minnet. Men det förändrar inte det faktum att Regina Marias kampanj fick väldigt konkreta positiva effekter i det rumänska samhället — och utgångspunkten är att vården även i Sverige kommer ha privata inslag i framtiden. I de fall vi jobbar med uppdragsgivare inom vården kommer vi göra vårt bästa för att skapa så positiv effekt som möjligt utifrån de rådande förutsättningarna, vi ser det som vårt enda alternativ.

ThisAbles från IKEA Israel.

ThisAbles är det absolut bästa IKEA-hacket någonsin

Det kan tyckas att IKEA redan fått sin beskärda del beröm för hur de har demokratiserat design. Men vi tycker de förtjänar ytterligare lite uppmärksamhet. Nu har nämligen IKEA i Israel tillsammans med de ideella organisationerna Access Israel och Milbat gjort några av IKEAs mest populära möbler tillgängliga för ännu fler människor.

Titta gärna på kampanjfilmen, det är riktigt fint att se de medverkandes glädje.

En aspekt med det här projektet som vi fastnade för är det faktum att tilläggen skrivs ut via 3D-skrivare. Hur många dystopiska profetior finns det inte som föreslår att företag som IKEA ligger illa till när varje hushåll skaffat sig en egen 3D-skrivare. Varför köpa något man likväl kan skriva ut själv? Lite som Napster och mp3-filer gjorde med skivbranschen. Men med den här kampanjen har IKEA tagit första steget till att skapa en plattform där de kan börja sälja 3D-designer över sina produkter. På så sätt ligger de steget före. Dessutom öppnar det för en framtida e-handel där IKEA säljer 3D-design-filer, vilket besparar frakt och ökar deras räckvidd. Långsiktigt kan det visa sig vara mycket viktigt för IKEA att vara den aktör som ur allmänhetens perspektiv introducerar beteendet att köpa designfiler till 3D-designer.

Med ThisAbles lyckas IKEA bygga på sitt existerande erbjudande (demokratisera design), de gör världen mer tillgänglig för människor som lever med funktionsvariationer och de tar affärsmässigt viktigt kliv in i framtiden genom att vara tidiga med skapa logiska produkter relaterade till en teknik på frammarsch (3D-skrivare).

Footbraille hjälper synskadade att “känna” fotbollsmatcher

Den malaysiska teleoperatören Digi har utvecklat en teknik där synskadade och blinda kan använda sina händer och en specialgjord skärm för att följa spelet i en fotbollsmatch. Parat med radiosporten i en öronsnäcka, några extra kameror runt arenan och Digis mjukvara som identifierar bollens placering på plan så har den här tekniken potential att kraftigt förändra sättet blinda kan uppleva fotboll — och få bättre möjlighet att bli inkluderade i det sociala samspelet med alla andra.

Föregångaren till footbraille är en analog version där en seende visar med sitt finger på en synskadads handflata ungefär hur bollen färdas över planen, men den här teknologin är någonting helt annat. Den synskadade sätter sig helt enkelt framför en specialgjord tygskärm i samma format som en fotbollsplan. En liten boll under tyget förflyttar sig över skärmen samtidigt och i samma position som fotbollen spelas över planen under en match. På så sätt kan den synskadade uppleva matchen inte enbart med sin hörsel, utan även med sin känsel.

Projektet lanserades i somras och i den första testmatchen fick några synskadade i Malaysia uppleva den legendariska, Malaysiska vinsten mot Sydkorea från 1980. Digi menar att de snart kommer använda tekniken under live-matcher och kanske även i andra sporter.

Varför gör en teleoperatör det här kan man fråga sig? Digi har en historia av att vara operatören som introducerat internet och mobilteknik för den breda massan i Malaysia, därmed ser de footbraille som ett ytterligare exempel på hur de kan hjälpa fler människor knyta an till gemensamma kulturella händelser som de bry sig om. Oavsett hur väl det passar in med Digis övriga kommunikation så anser vi att finns ett stort värde i att lägga sin marknadsföringsbudget på något som kan göra livet bättre för människor.

Känner du någon som borde läsa det här mailet? Du får gärna vidarebefordra det. Om du fick det skickat till dig så är hemskt välkommen att signa up här för att få framtida POST News.

Vi samarbetade med fotografen Karolina Henke i Readlys kampanj “Här föds en läsare”

I VÅR VÄRLD JUST NU

Readly arbetar för att främja läsandet hos unga och barn

Arbetet med kampanjen “Här föds en läsare” har varit något av det roligaste vi har gjort under hösten. Vi är framförallt stolta över att få arbeta med något så viktigt som att främja barns läsande, men också för att vi fått förtroendet att ta fram så otroligt fina bilder till kampanjen. Fotokonsten, inklusive bilden ovan, är signerad Karolina Henke. Förutom Readly själva har även deras samarbetspartners SJ, Coop och Egmont deltagit för ytterligare sprida budskapet.

Vad är det då frågan om? Jo, magasintjänsten Readly är helt gratis under hela läslovet, för att främja barn och ungas läsande. Det innebär bland annat fri tillgång till nästan otaliga utgåvor av Bamse och Kalle Anka. Läs mer på Resumé och läs hur mycket ni vill på Readly.

Recipo skapade en en rekordinsamling av elskrot i Norden

Alla indikatorer tyder på att kampanjen vi hjälpte återvinningsföretaget Recipo med i samband med International E-Waste Day den 14 oktober hade önskad effekt — mer elskrot än någonsin samlades in. Och effekten av samla in elskrot är större än säkert många av er anar, det är till och med något av det mest effektfulla vanliga människor kan göra för klimatet. Totalt deltog 82 företag över hela Norden i kampanjen genom att skapa och dela sin egen version av en reklamfilm som uppmanar till återvinning, däribland El-Giganten. Läs mer på Shots och se till at återvinna er gamla elektronik!

24Storage lanserar konceptet Ett större liv genom att ge kärlek till cyklister

Vi har hjälpt self storage-företaget 24Storage att ta fram kommunikationskonceptet Ett större liv. Det första uttaget på konceptet är ett samarbete med cykelmagasinet Happyride, där vi letar efter en passionerad cyklist för att bli Testpilot. Som testpilot får du testa hur det skulle vara att rensa ut lite av den förvaringen du har i ditt hem för att istället ge plats åt din passion: cyklingen. Läs mer på Happyide.se.

Klimatsmart skräpauktion på mässan Bo & Bygg

För några helger sen gick Bo & Bygg-mässan av stapeln på Stockholmsmässan. Vi var med och arrangerade en klimatsmart skräpauktion. Några helt utslitna möbler, till synes redo för tippen, rustades upp och såldes under mässan. Kika när Mattias Frammin från Gustavsbergs Auktionskammare var med i AftonbladetTV och snackade om auktionen.

Hyper Island

Vi har gjort fler gästspel på Hyper Island, den här gången är det vår facilitator Hugo Wittorf som fått äran att vara så kallad industry assessor till studenter på programmet Digital Media Creative.

Ny väggfärg!

I förra nyhetsbrevet skrev vi om att vi planerade att måla om vår lounge. Det blev rosa väggar och blått tak. Det känns otroligt mäktigt. Kanske framförallt eftersom det innebär att vi sedan flytten till Skånegatan för ett drygt år sen nu har målat om varje rum alldeles själva. Vad ska vi nu göra som team building när vi inte har något hantverksarbete kvar? Varmt välkomna på besök hursomhelst.

Tack för er tid!

Om du fick det här nyhetsbrevet skickat till dig och uppskattade det så får du hemskt gärna signa upp dig här som prenumerant. Nästa mail kommer om en dryg månad.

POST Sthlm

MAKE LOVE NOT SPAM.

Hugo Wittorf

Written by

facilitation & process design | @vablirdetforrap & @poststhlm

POST Sthlm

MAKE LOVE NOT SPAM. Här delar vi tankar och reflektioner relaterat till kommunikation. Med fokus på vårt favoritämne: utrotandet av spam

More From Medium

More on Stockholm from POST Sthlm

More on Stockholm from POST Sthlm

POST News #6: Kommunikation i coronans tid

Apr 9 · 8 min read

Also tagged Communication

Also tagged Sweden

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade