Power Ledger เปิดตัวการทดลองระดับภูมิภาคครั้งแรกเพื่อนำ blockchain ไปสู่พื้นที่ชนบท

ไฮไลท์

  • การทดลองนี้เป็นครั้งแรกที่ Power Ledger ทำการทดลองเทคโนโลยีในออสเตรเลียแถบภูมิภาค
  • ซื้อขายพลังงานแบบ P2P อาคารพาณิชย์ 10 แห่งทั่ว Shires of Wongan-Ballidu และ Moora
  • ผู้เข้าร่วมโครงการทดลองประกอบด้วยสำนักงานไชร์ ศูนย์ซีอาร์ซี / ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สระว่ายน้ำ ศูนย์การแพทย์ ศูนย์กีฬา เกษตรกรในท้องถิ่น บริษัทหญ้า ร้านเบเกอรี่และตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรทางการเกษตรอีกสองแห่ง

เมืองเพิร์ธ, ออสเตรเลีย: สิงหาคม, 2562 — บริษัท Power Ledger ซึ่งเป็น บริษัท ด้านการค้าพลังงานได้เปิดตัวเทคโนโลยีแบบ peer-to-peer (P2P) ที่ใช้เทคโนโลยี blockchain นอกเขตเมืองโดยมีผู้เข้าร่วมมากมาย รวมถึงเกษตรกรท้องถิ่นและเกษตรกรในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

ด้วยความร่วมมือกับ Innovations Central Midlands WA Inc, BSC Solar, Sonnen และ CleanTech Energy นี่เป็นการใช้งานครั้งแรกของเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคที่อาคารพาณิชย์จะแลกเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เหลือใช้ระหว่างกัน

“ระบบพลังงานในปัจจุบันอาศัยสถานีพลังงานขนาดใหญ่ในการส่งพลังงานให้กับผู้บริโภคบางคนที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตร สิ่งนี้ต้องใช้การผลักดันมากขึ้นเมื่อพยายามเข้าถึงพื้นที่ในภูมิภาคเช่น Wongan Hills หรือ Moora” เดวิด มาร์ติน กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง Power Ledger กล่าว

Power Ledger กำลังเปิดตัวแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงาน เพื่อทดลองเทคโนโลยีที่อาคารเชิงพาณิชย์เก้าแห่งใน Shire of Wongan-Ballidu และอีกแห่งจาก Shire of Moora

รูปแบบ Feed-in-tariff ในปัจจุบันไม่ให้ค่าชดเชยทางการเงินแก่อาคารเชิงพาณิชย์ที่ป้อนพลังงานแสงอาทิตย์เหลือใช้กลับเข้าสู่ระบบพลังงาน ด้วยการใช้แพลตฟอร์ม P2P ของ Power Ledger อาคารเหล่านี้จะสามารถสร้างรายได้จากพลังงานแสงอาทิตย์เหลือใช้ของพวกเขา

แพลตฟอร์มของ Power Ledger จะอำนวยความสะดวกในการซื้อขายพลังงาน P2P ระหว่างผู้เข้าร่วมซึ่งรวมถึงสำนักงานไชร์, CRC, ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว, สระว่ายน้ำ, ศูนย์การแพทย์, ศูนย์กีฬา, ชาวนาในท้องถิ่น, บริษัทหญ้า, เบเกอรี่และตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรการเกษตรสองแห่ง

“ตอนนี้เราสามารถสร้างพลังงานจากหลังคาของเราและแหล่งพลังงานทดแทน และระบบพลังงานที่มีอยู่จะต้องเปลี่ยนแปลงหรือเผชิญกับวิกฤตเพิ่มขึ้น หากประสบความสำเร็จซึ่งเราเชื่อว่าเป็นเช่นนั้น เราจะสามารถปฏิวัติวิธีการทำงานของระบบพลังงานในชนบท” นายมาร์ตินกล่าว

Wongan-Ballidu Shire กล่าวว่ามักจะมองหาโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้อยู่อาศัยและพิจารณาการทดลองเพื่อสร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับคนในท้องถิ่น

“การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการใช้พลังงานมีความสำคัญอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทสำหรับชุมชนที่เข้าใจถึงความจำเป็นในการพึ่งพาตนเอง สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถใช้กริดได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสำหรับทุกคน — นี่เป็นข้อดีที่สำคัญสำหรับผู้อยู่อาศัยของเรา” Stuart Taylor, Shire of Wongan-Ballidu ซีอีโอกล่าว

สตีฟ เมสัน CEO ของ Central Central Midlands เชื่อว่าโครงการทดลองนี้จะปรับปรุงผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อีกด้วย

“ มีแสงแดดจำนวนมากในชนบทที่ทิ้งไปอย่างสูญเปล่าหรือกำลังถูกป้อนกลับไปที่กริดโดยไม่สร้างประโยชน์อะไร ด้วยแพลตฟอร์มของ Power Ledger เราจะได้เห็นการชดเชยบางอย่างต่อไชร์ของ Wongan-Ballidu และธุรกิจที่ลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์” นายเมสันกล่าว

“ ด้วยธุรกิจจำนวนมากที่สนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรและบ้าน โรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้โดยเกษตรกรในการดำเนินงานแบบวันต่อวัน (ซึ่งต้องใช้พลังงานจำนวนมาก) แพลตฟอร์มนี้มีศักยภาพที่จะช่วยเราประหยัดค่าไฟฟ้าหลายพันดอลลาร์”

Power Ledger มีโครงการที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตกและในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงออสเตรีย ไทย ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา

บริษัทของเราได้รับการทาบทามจากกลุ่มภูมิภาคอื่น ๆ ของออสเตรเลียตะวันตกที่สนใจทำโครงการทดลองเทคโนโลยีในภูมิภาคของตน

- สิ้นสุด -

เกี่ยวกับ Power Ledger

Power Ledger เป็นบริษัทเทคโนโลยีของออสเตรเลียที่ได้พัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานทดแทนที่ใช้งานด้วย blockchain เทคโนโลยีของ Power Ledger ได้รับรางวัล Global Extreme Tech Challenge ของ Sir Richard Branson และผู้ร่วมก่อตั้ง Dr. Jemma Green เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายในรางวัล EY World Entrepreneur Of The Year บริษัทเราได้สร้างชุดผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถซื้อขายพลังงาน จัดหาสินทรัพย์พลังงานทดแทนและตลาดคาร์บอนเครดิตและพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Power Ledger

Power Ledger is a fast growing tech startup that has developed a world-first blockchain enabled energy trading platform.

Kamolvasu Chutisamoot

Written by

Power Ledger

Power Ledger is a fast growing tech startup that has developed a world-first blockchain enabled energy trading platform.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade