Posouváme notifikace na další level

aneb představujeme Notifikační platformu PPC Bee

Jsou notifikace a jsou notifikace. Některé jsou nevyžádané, některé otravují, jiné jsou více než potřeba a dostávat je chcete. Notifikace jakožto upozornění jsou zprávy zasílané uživatelům na základě akcí nebo událostí, ke kterým došlo nebo dojde v nějakém systému. Odteď jsou součástí i aplikace PPC Bee.

Každodenní práce s PPC Bee se zjednoduší díky tomu, že aplikace proaktivně informuje klienta o kritických chybách nebo jej varuje před nestandardním chováním. Upozornění, která jsou dostupná všem klientům, jsme označili jako “kritické chyby”. Uživatelé v režimu Enterprise navíc mohou dostávat pokročilé notifikace v podobě “upozornění na nestandardní chování”. Při vývoji tohoto typu notifikací jsme vycházeli ze spolupráce s nejnáročnějšími klienty, kteří spravují obrovské množství produktů, spravují velký počet kampaní, pracují s větším množstvím datových feedů, provozují své e-shopy v několika zemích nebo se jedná o specialisty či agentury spravující větší počet klientů. Pokud je to i váš případ, pak vám naše notifikace určitě přijdou vhod.

Cílem notifikační platformy je upozorňovat na problémy (i ty potenciální), které mohou u klienta v rámci práce s aplikací vyvstat. Problematické mohou být datové zdroje, kampaně atd., chyby se mohou opakovat a rozhodně by se měly vyřešit s pozitivním výsledkem. Tento problém pojďme nazvat INCIDENT. Incident obsahuje informace o druhu problému, stav (otevřený/uzavřený) a množství a intenzitu výskytů.

Incidenty řadíme do dvou kategorii — kritická chyba a upozornění na nestandardní chování:

  • Kategorie kritická chyba upozorňuje na nedostatky, bez kterých PPC Bee nemůže fungovat správně a je nutné je (s klientem) co nejdříve vyřešit.
  • Kategorie upozornění obsahuje incidenty, které mohou znamenat problémy na klientské straně, ale aplikace může pokračovat ve správném fungování dál.

Při otevření (vyskytnutí) incidentu, bude uživatel informován prostřednictvím emailu, že je daný incident otevřený.

V aplikaci pak mohou uživatelé sami spravovat nastavení notifikací — říct si, co dostávat chcete a co ne. Uživatelé se též mohou podívat na monitoring incidentů (přehled incidentů). U nastavení bude mít uživatel tyto možnosti:

  • Možnost vypínat/zapínat různé druhy notifikací.
  • Možnost nastavit email, na který se budou notifikační maily posílat.
  • Monitoring jak všech otevřených, tak všech předchozích incidentů.

Incident typu KRITICKÁ CHYBA

Jedná se o oznámení klientům, které se zašle z důvodu, že

1. datový zdroj se nepodařilo aktualizovat,

2. anebo aplikaci byl odepřen funkční přístup do reklamního systému

Kritická chyba notifikuje uživatele o problému na jeho straně, vyžaduje tedy zapojení klienta v řešení tohoto problému.

1.Datový zdroj se nepodařilo aktualizovat.

Incident tohoto typu se vytvoří v případě, že se nepodaří aktualizovat datový zdroj — tím pádem se do reklamního systému nemohou dostat aktuální data. To může nastat z několika důvodů:

  • Server, na kterém je uložený datový zdroj, odpoví chybovým kódem (404/500, ..).
  • Feed má nevalidní strukturu (nevalidní CSV/XML).
  • Ve zdroji se změnila struktura a význam dat tak, že se do PPC Bee načetlo 0 produktů — to může nastat při změně identifikátoru nebo například při změněném pojmenování tagů v XML.

2. Nefunkční přístup do reklamního systému

V případě nefunkčního přístupu do některého z reklamních systémů (AdWords, Sklik, Bing) není možné synchronizovat aktuální data. To může nastat například z důvodu změněného hesla pro Sklik, nebo vypršení/odstranění klíčů pro AdWords a Bing. V tomto případě je nutné znovu propojit reklamní systém. A to se bez klientovy spolupráce neobejde.

Incident typu UPOZORNĚNÍ NA NESTANDARDNÍ CHOVÁNÍ

Jedná se o oznámení klientům, které se zašle v případě, že PPC Bee sice synchronizuje a vše funguje jak má, ale stažený datový zdroj má

1. menší počet produktů než předchozí stažený datový zdroj

2. nebo se datový zdroj neobvykle dlouho stahuje

Tento incident může, ale nemusí znamenat problém na klientské straně.

1.Datový zdroj obsahuje po aktualizování menší množství produktů.

Po úspěšné aktualizaci datový zdroj obsahuje např. o 25 % produktů méně. To může být buď váš záměr, nebo se někde stala chyba.

2. Neobvykle dlouhé stahování datového zdroje.

V první fázi aktualizace datového zdroje stahujeme datový feed z dodané URL. V případě neobvykle dlouhého stahování vytvoříme incident, který reprezentuje možné problémy na klientských serverech např. z důvodu větší zátěže.

Novou záložku Emailové Notifikace najdete mezi dalšími v přehledu vaší organizace.

A bude-li vás o notifikacích zajímat něco bližšího, popř. máte tip na další upozornění a rozšíření notifikační platformy, dejte nám jako vždy vědět na info@ppcbee.com.