Práce s proměnnými

Pro dobrou produktovou reklamu je základem vytvářet inzeráty, které jsou co nejvíce na míru uzpůsobené každému produktu. A tak z vašeho feedu vytahujeme tzv. proměnné a s těmi si hrajeme: doplňujeme je, osekáváme, občas přidáme regulární výraz. Proměnné jsou jedním z kouzel, která dělají ve výsledku kampaně výkonnější a práci s PPC Bee efektivnější. Proměnné v PPC Bee jsou dvojího druhu: textové a číselné.

Textové proměnné

jsou informace o produktu stažené z datového feedu. Jsou specifické pro každý produkt zvlášť a v PPC Bee se denně aktualizují. Ne vždy jsou názvy produktů ve feedu v podobě, která se dá do inzerátu či klíčového slova použít. Proto v PPC Bee existují “Vlastní textové proměnné”, které si můžete sami nadefinovat a sestavit podobně, jako byste si hráli s legem.

Příklad jedné z předdefinovaných proměnných z datového feedu

Jaké funkce PPC Bee k úpravě zdroje nabízí a co všechno může definovat vlastní proměnnou?

Můžete odstranit:

 • Diakritiku
 • Duplicitní slova v názvu
 • Interpunkci
 • Stop-words (spojky, předložky, aj.)

Další variantou je zkrácení

 • Počtu slov [doporučujeme 3–5 slov. Specifické názvy produktů bývají delší, ale ne více než 5 slov (to jen zřídka).]
 • Počtu znaků (doporučujeme maximálně 35–40 znaků.)

Můžete si pohrát i se změnou velikosti písma

Použití prefixu a suffixu

Pokud jsou pro vás výše uvedené úpravy feedu stále málo, máme pro vás ještě něco navíc! Vlastní proměnnou můžete obohatit a připojit k ní vlastní slova nebo proměnnou ze zdroje. A to v libovolném množství. Stačí si jen vybrat, jestli budete vkládat slovo před (prefix), nebo za (suffix) vlastní proměnnou a nebo rovnou na obě pozice.

Použít můžete prefix i suffix zároveň

Najít a nahradit

Nahrazovat můžete:

 • Text za jiný text
 • Text za nic (vámi zvolený text se odstraní)
 • Vybírat a odstraňovat nežadoucí text pomocí RegExp (regulárních výrazů — viz náš článek na blogu)

Ukažme si to na konkrétním případu. Představte si “product name” ve feedu v následující podobě:

Nelíbí se nám ale podoba názvu produktu, kterou bychom měli vkládat do inzerátu. Chceme odstranit čísla, pomlčky a nahradit anglické “dolls” za “panenky”. Co s tím?

 1. Pomocí reguláru \d odstraníme z feedu čísla
 2. Do prvního pole vložíme pomlčku a druhé pole necháme prázdné (pomlčku nahradit za nic)
 3. Do prvního řádku vložíme slovo Dolls, které chceme nahradit. Do druhého řádku vložíme slovo panenky, kterým budeme nahrazovat.

Stačí trocha čarování a vznikne nám productname, který už je pro inzerát použitelný.

V horním řádku vidíte váš výsledek. Spodní řádek je preview původní podoby productname.

Tímto způsobem můžete také odstraňovat z názvu brand.

S názvem produktu bez značky se vám pak bude příjemně pracovat, aniž byste se museli obávat problémů s inzerováním kvůli ochranným známkám.

V náhledu vidíte, jak byly značky z názvu odstraněny.

Pozor si dejte, aby vás upravování nepohltilo natolik, že “productname” zůstane příliš obecné.

Vlastní číselné proměnné

slouží primárně k úpravě nevyhovující podoby čísel ve feedu:

Můžete je zaoukrouhlit, zvýšit a snížit cenu nebo “delivery_date”, nebo třeba přidat chybějící DPH, viz příklad:

Do pole “vlastní proměnná” zadáte proměnnou _pricemin_ Tu znásobíte součtem DPH (21 %) a 100 % vyděleným 100: _pricemin_*(21+100/100) Dostanete vzorec: _pricemin_*1,21

V pravém sloupci vidíte kromě původních hodnot (dolní řádek ve světlešedé barvě) také náhled vašich výsledných proměnných navýšených o DPH (vrchní řádek).

Existuje ale i další možnost, co pomocí číselné proměnné vytvořit:

Připadá vám „cena za produkt a doba doručení“ ve vašem feedu trochu nezáživná? Rádi byste (u některých produktů) v inzerátu uvedli, kolik % z ceny zákazník ušetří? Stačí využít číselnou proměnnou.

Do pole “Vstupní text” zadáte proměnnou a vzorec pro odečet % z ceny (100%): _pricemin_ / (100-sleva) * 100 — _pricemin_

Například vztahuje-li se na zboží sleva 20 %, dosaďte vzorec:

_pricemin_ / (100–20) * 100 — _pricemin_

Výsledek je pak různý s ohledem na hodnotu pricemin.

Existuje řada příkladů, jak proměnné použít. Co klient, to jiná potřeba. Nevíte si rady zrovna ve vaší situaci? Ozvěte se, poradíme vám.