หอพัก ให้เช่า ถ.แจ้งวัฒนะ ติดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

หอพัก สงบ ราคาเบาๆ ติดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) (CP ALL Academy) ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28/1

บริเวณหอพัก เงียบสงบ สะอาด ปลอดภัย จึงเหมาะแก่การพักอาศัย เพื่อการทำงานและการศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่เรียนสลับกับฝึกงาน สามารถเช่าในระยะเวลา 3 เดือนได้)

ห้องพัก มีอุปกรณ์เพื่อการอยู่อาศัย ครบครัน (เริ่มที่ 2,200 บาท)

สนใจติดต่อคุณพี T.086–089–3311

สามารถค้นหาได้จาก Google และ Google Maps เพราะมีอยู่ในฐานข้อมูลของ Google Business

Like what you read? Give หอพัก สงบ แจ้งวัฒนะ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.