Nowe zakończenie

Od teraz blog “Zakończenie działalności spółki” będzie się ukazywał na Medium.com. Oznacza to, że tak jak dotąd będą powstawać nowe artykuły dotyczące szeroko rozumianego zakończenia działalności spółek.

Od teraz będzie natomiast bardziej przejrzyście. I będzie można łatwiej śledzić pojawiające się posty dzięki możliwości subskrybowania bloga.

Postanowiłem również przerzucić tu dotychczasowe artykuły. Mam nadzieję, że będą dalej służyć nowym czytelnikom.

Jednocześnie chciałbym podsumować dotychczasową działalność bloga. Blog powstał w styczniu tego roku. Powstało na nim 13 artykułów.

Najchętniej czytanym był artykuł o zarządzie sukcesyjnym w jednoosobowej działalności gospodarczej.

Napisałem też artykuły będące kompendium wiedzy na temat Zawieszenia i Likwidacji spółki z o.o. Powstał również pierwszy artykuł z serii o upadłości spółki mówiący o tym, kiedy należy uznać, że przedsiębiorca jest niewypłacalny.

Powstały również artykuły na temat sposobów rozstania ze wspólnikiem oraz rezygnacji z funkcji prezesa zarządu w spółce z o.o. Była też mowa o nieuregulowanym kodeksowo wystąpieniu wspólnika ze spółki komandytowej za porozumieniem stron.

Nowych czytelników zapraszam do zapoznania się z powyższymi artykułami, a obecnych do dalszego śledzenia bloga.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.