Weeknote: Simpleng metaphor para sa pagkakaiba ng quali- at quanti- research at paalala tungkol sa alignment

Weeknote #6 (Tagalog)

Narinig ko ngayong linggo ang isa sa pinaka-nakakaaliw na metaphor (o talinhaga) na narinig ko tungkol sa research methods:

“Parang shotgun yun, ‘quantity’. Tayo, ‘sniper’.”

Napakahalaga sa trabaho natin ang pag-track ng progress. Lalo na kapag 1) maraming phase o stage ang project, at 2) bago pa ang mga katrabaho natin sa user-centered design.

Halos lahat ng katrabaho namin last year ay mga digital / product practitioner, na maaalam na sa agile, at Lean, at Human-Centered Design process ng IDEO. Minsan, nalilimutan namin na, sa labas nga pala ng digital product development circles, hindi ‘yun kailangan pag-usapan araw-araw.

Challenge sa atin na palaging alalahanin na posibleng walang pakialam yung mga customer natin sa mga bagay na pinagtutuunan natin ng pansin, dahil may mga sarili din silang pangangailangan at concerns.

Kailangan nating magtulungan na magkaintindihan tayo ng value ng iba’t ibang task sa bawat stage (pagbuo ng participant specifications, debriefing, pag-mapa ng customer journey). Sa susunod, maglalaan ako ng oras para ipakita kung nasaan na tayo sa pagdadaanan ng project — para sama-sama natin siyang hinaharap, at hindi bilang “supplier” (Isang klase ng working relatioship na pinaka-kinaasar ko tungkol sa tingin ng iba sa client servicing).

— Angela


Mas magiging maayos ‘yung trabaho, kapag mas maaga nakakapag-align.

At ‘yung tipo ng documentation na hindi lang introduction o overview. Kailangan mapakita natin ng malinaw na “this is how we work” (ganito tayo magtrabaho).

— B

Ang mga alam namin tungkol sa trabaho ay hindi lang nanggaling sa college degree, sa projects, boss at katrabaho — pero pati sa mga designer,developer,researcher, product manager at team na piniling i-bahagi at ipakita ang proseso at natutunan nila (ng libre) sa Youtube, blogs, websites, tutorials at MOOC (Massive Online Open Courses). Ito ang spirit ng “designing in the open”. Kung saan bukas na kinukwento ang mga proseso at output ng isang design team. Para lalong mapalago ang kaalaman ng buong industriya, pati na rin para makakuha ng feedback at dialogue tungkol sa trabaho.

(Para lalong maintindihan ang halaga at kagandahan ng open design, pwede niyong basahin ‘to.)

Dito sa weeknotes namin kinukwento ang mga nararanasan namin sa trabaho linggo-linggo. Bilang paggalang sa mga kliyente namin, hindi namin sila pinangangalanan o binabanggit. Lahat ng mga sinusulat namin dito ay isip at opinyon ng nagsulat.

Kung gusto niyo pa kaming samahan sa mga napapagdaanan namin linggo-linggo, sundan niyo kami dito sa Medium, FacebookoLinkedIn.Sali din kayo sa buwan-buwan namin na e-mail newsletter, para sa mga link at article na nakita naming useful sa trabaho at project.