Få styr på dit forbrug

Kom af med gæld, få ro i maven og nyd livet

I de sidste par år har jeg brugt en velkendt metode til at styre og registrere samtlige mine udgifter/indkøb. Altså på samme vis som Todd Green gjorde i et år, bortset fra at jeg har brugt et stykke software for nemheds skyld. Med softwaren(det hedder vistnok en app idag, men jeg er født i 1970 #hentrollatoren) har jeg altid mulighed for at registrere alle udgifter, enten på mobilen eller på min computer. En lille sidegevinst ved det, er de blærede rapporter over mit forbrug, som viser det jeg længe har vidst; jeg bruger for mange penge på frisører! :-)

Forbrug, opdelt efter kategorier og underkategorier

Grundlæggende består succesfuld budgetlægning (og kontrol!) i at holde sig til nogle få, enkle grundprincipper;

 • Læg et budget for hver en krone, og opdel i kategorier (som feks i eksemplet ovenfor
 • Afsæt penge til en “regnvejrsdag” — både forudsete større udgifter og uforudsete udgifter(dyrlægeregningen, bilreparationen mv.)
 • Rul med slagene! << dét der kommer jeg nærmere ind på.

Holder du dig til den her metode, bliver du snart i stand til at lægge penge til side ved månedens slutning, simpelthen fordi du har kontrol med hver enkelt krone. Og når du lægger penge til side måned for måned, bygger du ligestå stille en “buffer” op, som gør dig istand til at betale (dyr) gæld ud, og leve livet. Samtidig dækker du dig af mod uforudsete udgifter.

Metoden er mere detaljeret beskrevet i en 8 minutters træningsvideo fra You Need A Budget, dem som har lavet softwaren jeg bruger:

Instruktionsvideo fra YNAB(You Neefd A Budget)

Ved at bruge metoden opdagede jeg at jeg hver måned lagde lidt penge til side, penge som automatisk “rullede” over i næste måned. Det gjorde mig sidste år i stand til at spare op til den forfærdeligt dyre december. Den ender altid med at blive dyrere end budgetteret. Og gaven til min bedre halvdel KAN bare ikke “kun” være en køkkenmaskine, men må også være en pæn ring….

Ved at “rulle med slagene” mener jeg helt konkret: Du bruger feks 500 kroner mere på madvarer en måned. Øv, overskredet budget. Jo, men så “ruller du” til den efterfølgende måned, hvor du så har 500 kroner mindre til dagligvarer, eller 500 mindre totalt set. Det kan også være, at du den måned ikke brugte alle pengene på “frisør”-budgettet, så er der jo et overskud der, som kan udligne de manglende 500 på madvarer. Princippet er, at du kender dit budget HVER DAG, du ved nøjagtigt — ved at kigge på din mobil — hvad du har at gøre med. Nogle af dine budgetkategorier ender jo også med helt at være urørte, andre overskrider du lidt. Se på min januar:

Min januar og februar

Jeg endte januar med et plus på 1.970 kroner. Som automatisk rullede videre ind i næste måned. Gør jeg det hver måned har jeg til sidst en “ekstra månedsløn “som buffer, eller mere. Som du kan se foroven, blev kategorierne “Gaver”, “Medicin” og “Restaurant/cafe” ikke brugt helt op. Det overskud blev så lagt oveni næste måneds tilhørende kategori (Derfor jeg kunne brænde 1.430 af på restaurant allerede den anden dag i februar, uden at overskride budgettet!). Januar måneds overskud kunne jeg også have valgt at bruge til at hæve totalbudgettet for i februar. Eller gemme til den gave min kone skal have til vores kommende 20 års bryllupsdag? Bemærk iøvrigt at jeg overskred med 700 på et par underkategorier. Det snedige program har automatisk fratrukket dem i totalen jeg kan budgettere med i februar. På den måde ruller jeg også med slagene. Giver det mening?

Hvis du har en bedre måde at holde et budget, registrere og styre dine udgifter, nå et mål og opbygge en buffer på, så giv mig endelig et praj. Et stykke papir, et regneark eller en lommebog kan sagtens være fint for dig. Men er du som jeg, og gider du ikke det der med lommeregneren(man er vel lidt doven anlagt?), så prøv YNAB. Det har været en øjenåbner for mig. Og i processen med at bruge værktøjet, har jeg opnået en klar føling med mine egne penge, simpelthen fordi jeg styrer mit forbrug. Samtidig er jeg kommet af med dyr gæld, har fået ro i maven og nyder nu livet!

Jesper Dahl Jeppesen er en uafhængig økonomisk rådgiver, der kan hjælpe dig med din økonomi. Han er på Twitter, og har arbejdet i den finansielle sektor siden 1994. Han tror selv på, at han ved alt om forsikringer og pensioner, opsparing og skattefradrag. Budgetlægning og privatøkonomi er en nørdet interesse han har. Elsker gadgets, sprød software og marathonløb.

Pension og økonomi

Nyttige artikler og råd om privatøkonomi, pension og formue/gældsstruktur

  Jesper Dahl Jeppesen

  Written by

  Writing tips on personal finance & pensions. I give you financial freedom. On Twitter I’m @jesperdahl. Cell: +45 60 12 57 06 - http://pensionsguru.dk

  Pension og økonomi

  Nyttige artikler og råd om privatøkonomi, pension og formue/gældsstruktur

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade