Alphabet

26 ตัวอักษรกับงานพัฒนาซอฟต์แวร์ …

‘A’ สำหรับ ‘Agility’ — ความคล่องตัว

‘B’ สำหรับ ‘Benchmark’ — การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำให้กับงานที่กำลังทำ

‘C’ สำหรับ ‘Communication’ — การสื่อสารกันระหว่างคน

‘D’ สำหรับ ‘Design’ — การออกแบบและกระบวนการออกแบบ

‘E’ สำหรับ ‘Empathy’ — การเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน

‘F’ สำหรับ ‘Future’ — การคิดและวางแผนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

‘G’ สำหรับ ‘Google’ — เพื่อนที่ดีที่สุดเมื่อเราอยากได้ข้อมูลและความรู้เพิ่มเติม

‘H’ สำหรับ ‘Human’ — มนุษย์คือองค์ประกอบสำคัญที่สุด

‘I’ สำหรับ ‘Iteration’ — การทำซ้ำอย่างไม่ย่อท้อ

‘J’ สำหรับ ‘Joy’ — การสร้างซอฟต์แวร์ควรเป็นเรื่องสนุก

‘K’ สำหรับ ‘Knowledge’ — องค์ความรู้โดยรวมที่ทุกคนในทีมเป็นเจ้าของ

‘L’ สำหรับ ‘Leadership’ — ภาวะความเป็นผู้นำก็เป็นอีกเรื่องที่ขาดไม่ได้

‘M’ สำหรับ ‘Modularity’ — การออกแบบระบบให้ถอดประกอบได้

‘N’ สำหรับ ‘Nice’ — ทำตัวให้ดีและน่ารักกับทุกคน ไม่เว้นแม้แต่คู่แข่ง

‘O’ สำหรับ ‘Optimization’ — ความสามารถในการใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

‘P’ สำหรับ ‘Productivity’ — ความสมดุลของการก้าวไปข้างหน้ากับพลังงานที่เสียไป

‘Q’ สำหรับ ‘Quality’ — คุณภาพต้องมาก่อน

‘R’ สำหรับ ‘Relationship’ — การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่ากัน

‘S’ สำหรับ ‘Simplicity’ — ความเรียบง่ายคือจุดขายที่ดีที่สุด

‘T’ สำหรับ ‘Technicality’ — ความสามารถทางเทคนิคไม่มีอะไรมาแทนได้

‘U’ สำหรับ ‘Ubiquitousness’ — ซอฟต์แวร์นั้น (ควรจะ) มีอยู่ที่ทุกในทุกเวลา

‘V’ สำหรับ ‘Vacation’ — การพักผ่อน การชาร์จแบตเตอรี่

‘W’ สำหรับ ‘Weakness’ — ความเข้าใจถึงจุดอ่อนของตัวเองของงานที่ทำอยู่

‘X’ สำหรับ ‘X-Ray’ — ความสามารถที่มองทะลุไปถึงสิ่งที่อยู่ในใจของอีกฝ่าย

‘Y’ สำหรับ ‘Years’ — หน่วยของเวลาที่ต้องใช้ในการสร้างซอฟต์แวร์ที่ดี…หลายปี

‘Z’ สำหรับ ‘Zero Defect’ — เป็นเป้าหมายที่อยากไปให้ถึง


คิดและเขียนคือสิ่งที่ผมชอบ แบ่งปันคือสิ่งที่ผมรัก เพราะแบบนี้ทุกวันผมเขียนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริง จากประสบการณ์ จากแนวคิด จากอนาคตที่ดีผมมองเห็น และทุกอย่างที่ผมประยุกต์ใช้เพื่อสร้างให้อินเท็นติกเป็นบ้านที่น่าอยู่ บ้านที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สร้างความแตกต่างในสังคมได้ — มันน่าภูมิใจที่ผมรู้ว่า … ไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวที่อยากเห็นการพัฒนา :)

Inthentic On Facebook | Inthentic On Twitter | Inthentic On Instagram