Forget The Name, Pay Attention to The Problems

เมื่อวานคุยกับน้องที่รู้จักคนนึงเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าที่น้องเค้าทำงานให้อยู่ในฐานะที่ปรึกษาครับ

“หัวหน้าสมาคมเค้าบอกว่าสมาชิกของเค้าอยากได้อีอาร์พี (ERP) อะพี่” – น้องเล่า

ผมมีความรู้สึกต่อต้านขึ้นมาทันที … ระหว่างพวกเค้าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไร กับพวกเค้าขอเหมารวมเอาให้เยอะไว้ก่อน เพราะอีอาร์พีมันกว้างขวางใหญ่โตมาก จะพูดว่าทุกอย่างคืออีอาร์พีก็คงไม่ผิดนัก

ผมไม่เชื่อว่าแท้จริงแล้วพวกเค้าจะต้องการอะไรที่มากมายขนาดนั้นในตอนนี้ มันเป็นแค่ชื่อที่ติดหู มันเป็นเพราะบริษัทใหญ่โตอื่นๆเค้าใช้กัน หรือมันอาจจะเป็นเทรนด์ แต่ชื่อมันไม่ช่วยแก้ปัญหา

จิร่า เทรลโล่ แชร์พ้อยต์ เบสแค้มป์ และเอ็กเซลล์ ก็เป็นระบบบริหารจัดการโครงการทั้งสิ้น … เราต้องการแก้ปัญหาอะไรคือคำถามสำคัญ เรามีงบประมาณแค่ไหนในการลงทุนคือคำถามที่ตามมา

อีอาร์พีมีตั้งแต่ของฟรีจนถึงของแพง มีตั้งแต่เล็กเข้าใจง่ายไปถึงใหญ่และซับซ้อน … เมื่อเป็นเรื่องซอฟต์แวร์ ผมเชื่อในการเริ่มต้นที่ราคาถูกกับน้อยและใช้งานง่ายไว้ก่อน

สิ่งที่ผมแนะนำน้องกลับไปคือ “พี่ไม่สนใจชื่อเท่าไรนะ พี่อยากรู้มากกว่าว่าเค้าต้องการแก้ปัญหาอะไรในตอนนี้”

คิดและเขียนคือสิ่งที่ผมชอบ แบ่งปันคือสิ่งที่ผมรัก เพราะแบบนี้ทุกวันผมเขียนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริง จากประสบการณ์ จากแนวคิด จากอนาคตที่ดีผมมองเห็น และทุกอย่างที่ผมประยุกต์ใช้เพื่อสร้างให้อินเท็นติกเป็นบ้านที่น่าอยู่ บ้านที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สร้างความแตกต่างในสังคมได้ — มันน่าภูมิใจที่ผมรู้ว่า … ไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวที่อยากเห็นการพัฒนา :)

Inthentic On Facebook | Inthentic On Twitter | Inthentic On Instagram

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.