It’s Best When You Don’t Just Design

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการสร้างซอฟต์แวร์ การทำงานโดยรวมจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อไม่มีใครคนใดคนหนึ่งออกแบบเพียงอย่างเดียว

การออกแบบจะว่าไปก็เป็นกิจกรรมกึ่งๆนามธรรม ถึงแม้จะจับต้องได้บ้างแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน ไดอะแกรม ตาราง เอกสาร แผนภาพ คำอธิบาย แนวคิด และเทคโนโลยีที่เลือก … การออกแบบครั้งนี้คือการคิดยังไม่มีการลงมือทำ และนั่นแหละจุดเสี่ยงที่สุดของการออกแบบ

เรามักจะให้เกียรติและความนับถือกับคนที่ออกแบบเพราะเราผูกโยงความสัมพันธ์ไปว่า “ถ้าเธอไม่รู้จริงไม่มีความเข้าใจลึกซึ้งหรือมีประสบการณ์มากพอ เธอทำงานออกแบบไม่ได้หรอก” ก็เป็นคำพูดที่ปฏิเสธไม่ได้ครับ เพียงแต่ในยุคปัจจุบันความรู้ความเข้าใจนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว

“ถ้าเธอทำเองไม่ได้ เธอทำงานออกแบบไม่ได้หรอก” ผมคิดว่าความสำคัญมันอยู่ตรงนี้ ตรงที่ไม่ใช่แค่ออกแบบแล้วส่งต่อแต่มันคือออกแบบทดลองแก้ไขและกระจายงาน … เหมือนอย่างที่เราคงจะเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆว่า

“เดี๋ยวผมขึ้นโครงมาให้ก่อน แล้วทีมคุณเอาไปพัฒนาต่อนะ”

นักออกแบบคือช่างฐานราก นักออกแบบคือช่างหลังคา … นักออกแบบไม่ใช่แค่คนร่างแบบอีกต่อไป

เมื่อนักออกแบบขึ้นโครงเองได้

  • เค้าจะเป็นคนแรกที่เจอปัญหาในการออกแบบของเค้าเอง การแก้ไขที่เกิดขึ้นเร็วจะช่วยประหยัดเวลาไปมาก
  • เค้าจะได้โอกาสก่อนใครที่จะหาจุดด้อยและจุดควรเพิ่มเติมจากการออกแบบของเค้าเองก่อนกระจายงานออกไป
  • เค้าจะช่วยให้การสื่อสารง่ายขึ้นด้วยการทอดแทรกคำอธิบายและแนวคิดการออกแบบลงไปในโค๊ดไม่ใช่เอกสาร ยอมรับเถอะว่าเราชอบอ่านโค๊ดและเกลียดเวิร์ดไฟล์
  • เค้าจะช่วยสร้างหลักยึดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อไปโดยทีมงาน เมื่อมีโครงที่มาจากคนต้นคิด การควบคุมจะง่ายและมีมาตรฐานมากขึ้นเยอะ

การสร้างซอฟต์แวร์นั้นลีนลงเรื่อยๆ การมองหาประสิทธิภาพสูงสุดจากคนน้อยที่สุดคือเทรนด์ที่จะคงอยู่ไปอีกนาน … นักออกแบบที่ลงมือทำได้ด้วยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น

คิดและเขียนคือสิ่งที่ผมชอบ แบ่งปันคือสิ่งที่ผมรัก เพราะแบบนี้ทุกวันผมเขียนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริง จากประสบการณ์ จากแนวคิด จากอนาคตที่ดีผมมองเห็น และทุกอย่างที่ผมประยุกต์ใช้เพื่อสร้างให้อินเท็นติกเป็นบ้านที่น่าอยู่ บ้านที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สร้างความแตกต่างในสังคมได้ — มันน่าภูมิใจที่ผมรู้ว่า … ไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวที่อยากเห็นการพัฒนา :)

Inthentic On Facebook | Inthentic On Twitter | Inthentic On Instagram