It’s The Time NOT to Listen to The Customers

ตำราสอนเราว่า “ลูกค้าคือพระเจ้า”

ตำราสอนเราว่า “ต้องฟังลูกค้าและมอบในสิ่งที่พวกเค้าต้องการ”

ตำราสอนเราว่า “เดินตามรอยเท้าของลูกค้าแล้วทุกอย่างจะดีเอง”

อย่างนั้นหรือ?

มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้า

  • ลูกค้าไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร
  • ลูกค้าไม่เข้าใจว่าปัญหาของตัวเองคืออะไร
  • ลูกค้าสนใจแต่เรื่องของตัวเองในมุมแคบ
  • ลูกค้ามีจินตนาการที่ไม่อยู่บนพื้นฐานความจริง
  • ลูกค้าต้องการในเรื่องที่มากเกินไป
  • ลูกค้ามีเป้าหมายต่างจากเรา
  • ลูกค้าไม่มีพันธสัญญาในการพัฒนาระยะยาว

ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแหละ … เค้าไม่ผิดที่พูดแต่เราผิดเองที่ฟังและเชื่อในทุกเรื่อง

ความสำเร็จจะมาได้เพราะเราเลือกที่จะฟังเพื่อพิจารณาและตัดสินใจด้วยตัวเอง ความสำเร็จจะมาได้เพราะเรามอบสิ่งที่พวกเค้าไม่เคยรู้มาก่อนว่าพวกเค้าต้องการมัน … การจะทำเช่นนั้นได้คือการหยุดฟังและเชื่อทุกอย่างที่ลูกค้าพูดว่าดี

คิดและเขียนคือสิ่งที่ผมชอบ แบ่งปันคือสิ่งที่ผมรัก เพราะแบบนี้ทุกวันผมเขียนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริง จากประสบการณ์ จากแนวคิด จากอนาคตที่ดีผมมองเห็น และทุกอย่างที่ผมประยุกต์ใช้เพื่อสร้างให้อินเท็นติกเป็นบ้านที่น่าอยู่ บ้านที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สร้างความแตกต่างในสังคมได้ — มันน่าภูมิใจที่ผมรู้ว่า … ไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวที่อยากเห็นการพัฒนา :)

Inthentic On Facebook | Inthentic On Twitter | Inthentic On Instagram