Duyuru — UXistanbul Konferansı 20 Şubat’ta

Akar Sumset
Feb 8, 2018 · 2 min read
UXistanbul 2018

UX, ürün denince belki de akla ilk gelen kavram. Ülkemizde yapılan global ölçekli bir UX konferansı UXistanbul yaklaşıyor. Biz de ürün insanlarının böyle faydalı bir etkinlikten haberdar olması için basın bültenlerini paylaşıyoruz. Sizin de ürün insanları ile paylaşılmasını faydalı bulduğunuz etkinlikler var ise lütfen bize producttankist (at) gmail.com üzerinden ulaşın.


UXistanbul’un dördüncüsü için geri sayım başladı

Kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik konferansı UXistanbul, 20 Şubat’ta dördüncü kez profesyonellerle buluşacak. Servis tasarımı konusuna odaklanacak etkinliğin keynote konuşmacıları arasında Facebook ve IBM’de görev yapmakta olan yöneticiler de bulunuyor.

UXservices tarafından düzenlenen, bölgenin ve Türkiye’nin ilk uluslararası kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik konferansı olan UXistanbul’un dördüncüsü, 20 Şubat’ta The Point Hotel Barbaros’ta gerçekleştirilecek. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da alanlarının önde gelen isimlerini ağırlamaya hazırlanan etkinliğin teması ise “Servis tasarımı”.

Kapsamlı içeriği ile gün boyunca devam edecek olan UXistanbul’un bu yılki keynote konuşmacıları arasında Designit Stratejik Tasarım Direktörü Alex Nisbett, Facebook VR Ürün Tasarımcısı Katya Kostyukova, IBM Servis Tasarımı Programı Direktörü Peter Fossick ve idean Tasarım Odaklı Organizasyonlar Yöneticisi Oli Shaw yer alıyor.

Etkinlikte ayrıca, aralarında Hopi Ürün Geliştirme ve CX/UX Tasarımı Yöneticisi Hüseyin Kıran, IBM iX Kıdemli Etkileşim Tasarımcısı İlke Savran ve Selectel Kıdemli Ürün Yöneticisi Nikita Efimov’un da bulunduğu profesyoneller konuşmacı olarak sahne alacak. Paralel olarak gerçekleşecek üç workshop’u ise Garanti Tasarım Yöneticisi Aras Bilgen, n11.com UX ve İçerik Yöneticisi Nilay Ocak, Selectel’den Nikita Efimov ile UXPressia’dan Yuri Vedenin yönetecek.

Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi uxistanbul.org adresinden alınabiliyor.

ProductTank İstanbul

ProductTank'in İstanbul organizasyonu bu Medium yayını ile Ürün Yönetimi konusunda Türkçe içerik üretmek ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

  Akar Sumset

  Written by

  Continuously brainstorming… Founder of www.invertiv.com

  ProductTank İstanbul

  ProductTank'in İstanbul organizasyonu bu Medium yayını ile Ürün Yönetimi konusunda Türkçe içerik üretmek ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade