Go to ProductTank İstanbul
ProductTank İstanbul
Letter sent on Oct 16, 2017

Hatırlatıcı: İlk Meetup Yarın 19:00'da KWORKS’te

Merhaba “Ürün İnsanları”

Yarınki harika meetup için ufak bir hatırlatma.

ProductTank’in ilk meetup’ı yarın 19:00'da KWORKS’te.

Bu buluşmada 3 farklı ölçekteki şirketten 3 farklı ürün insanının deneyimlerine ortak oluyoruz.

- Aras Bilgen, Head of Design at Garanti 
- Eran Filiba, Head of Product at Paraşüt 
- Aykut Bal, Product Manager at Twentify

Hepinizi ilk meetup’ımıza bekliyoruz.

RSVP için Meetup.com sayfası

https://www.meetup.com/ProductTank-Istanbul/events/243456842/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.