Photo by Austin Distel on Unsplash

Prečo je React Native skvelou voľbou pre vývoj vašej aplikácie a MVP?

Možno premýšľate nad tým, že by ste svoj biznis posunuli o krok napred. Možno ešte len máte nápad, ktorý chcete uviesť do reality. Možno sa len zaujímate o vývoj mobilných aplikácií.

Koniec koncov, je to jedno — o dôležitosti a výhodách serverless či React Native by mal vedieť každý (dobre, možno preháňame). V článku sa dozviete, prečo by ste si mali vybrať React Native pri vývoji vašej aplikácie a MVP.

React Native

Všetci poznáme Android a iOS. Ak váš biznis potrebuje mobilnú aplikáciu, budete ju chcieť mať prístupnú na oboch platformách. Normálne by to znamenalo vyvinúť dve oddelené aplikácie, čo by zabralo kopec času a peňazí. Preto my používame React Native, kde môžeme vytvoriť aplikáciu pre obe platformy naraz.

Než si ukážeme, aké rôzne typy aplikácií môžeme vyvinúť s React Native, zapakujme si jeho hlavné výhody:

Vhodné pre Appstore aj Google Play

Kompatibilnosť kódu pre obe platformy nám umožní vyvinúť aplikáciu pre Android aj iOS. Niečo ako dva v jednom. Výsledkom budú však dve plne funkčné aplikácie. Používatelia si ich budú môcť stiahnuť aj v Google Play aj v Appstore.

Šetrí čas a peniaze

Jednoduchá logika: zdieľanie jedného kódu šetrí čas, čo šetrí peniaze.

Rýchlejšie vytváranie novej funkcionality

Používatelia očakávajú, že aplikácie sa budú aktualizovať okamžite. Predtým by sme na aktualizovanie museli manuálne prepísať kódy oboch aplikácií. S React Native to neplatí. Teraz môžu byť obe aplikácie aktualizované súčasne a bez dlhého čakania.

Nástroje na testovanie

Ľudia robia chyby, preto je nutné aplikácie testovať. Existuje veľa druhov testovaní, preto aj každý nástroj má svoje zameranie a výhody.

Unit testovanie je určené na otestovanie každej jednotlivej funkcie. Pekne kúsok po kúsku. Na to je určený Jest. Je jednoduchý na používanie a obľúbili si ho firmy ako Instagram, Twitter či Pinterest.

E2E (end-to-end) testuje celkovú funkčnosť a výkon aplikácie prostredníctvom “scenára” — simulácie, ktorá odhaduje, ako by sa konečný používateľ správal. Otestuje sa tak každá funkcia, od a po z. Na to tu máme nástroje Appium, Cavy alebo Detox. Každý z nich má svoje špecifické funkcie a výhody.

Knižnice tretích strán

Rôzne aplikácie vyžadujú rôzne funkcie a začínať od nuly by nás len zdržalo. S knižnicami získame hotové riešenia a zakomponujeme ich do nášho kódu.

Výhodou React Native je možnosť pridať knižnice tretích strán či integrovať vlastnú knižnicu.

Aké aplikácie dokážeme vyvinúť s React Native?

Mobil

Väčšina ľudí používa React Native na vývoj mobilných aplikácií. Niet sa čomu diviť, jeho výhody sme si už vymenovali. Existujú však aj iné možnosti, o ktorých sa dozviete nižšie.

SmartTV

Presne tak, React Native nájdeme aj takýchto zariadeniach. Jeho filozofia funguje na Android TV či Apple TV. Jeden kód (s menšími úpravami) bude fungovať opäť pre obe platformy.

Vývoj televíznej aplikácie sa líši od mobilnej. Vizuálne aj funkciami. Ľudia interagujú s televíznymi aplikáciami inak ako s mobilmi. Musia byť preto ľahko ovládateľné. Horizontálna obrazovka, vzdialenosť, rozloženie… To všetko treba naštudovať a otestovať.

Web

Webové a mobilné aplikácie majú odlišné základy. React Native pre web umožňuje vytvoriť aplikáciu, ktorá bude fungovať na mobile aj na webovom prehliadači. Nezníži to jej výkon, bude fungovať rovnako dobre ako na mobile. Nie je za tým žiadne tajomstvo, len základná funkcia React Native = zdieľanie kódu pre viaceré platformy.

Desktop

Samozrejme, nezabúdame ani na desktopy. Samotný Microsoft spustil React Native pre Windows a macOS. Výhody už poznáte.

Neviete, či vaša firma naozaj potrebujete mobilnú aplikáciu? Alebo netušíte, čo by mala obsahovať? Vhodným riešením môže byť MVP.

Keďže nie každý má peniaze na rozhadzovanie, MVP (prvotný produkt) by ste mali dostať rýchlo a výhodne. S tým vám pomôže technika serverless a framework React Native. Obe totiž ponúkajú širokú škálu výhod, ktoré budú pre vás efektívnejšie než tradičné budovanie aplikácie.

My používame práve tieto dva “zázraky”. Vyvinieme vám nielen MVP, ale aj kompletnú a funkčnú aplikáciu, ktorá bude spĺňať všetky vaše požiadavky. Veľmi radi totiž premieňame vízie do reality. (plus ako jedny z mála, aj s cenovou garanciou).

Kontakt: stefan-majiros.com

--

--

--

Nenechajte si ujsť náš blog ! stefan-majiros.com je malé vývojárske štúdio, ktoré vyvíja apky pre Android a iOS s pomocou React Native a serverless (AWS). Naučíme vás na čo si dať pozor, dozviete sa čo sa od vás ako klienta vyžaduje a koľko to stojí s nami :)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Stefan Majiros

Stefan Majiros

Senior React Native Developer @stefan-majiros.com (Mobile MVP Dev Agency). Working w/ AWS Amplify and Firebase. Open to remote dev projects w/ my own clients!

More from Medium

Automated Release Pipeline for Expo Apps

Going solo: logbook of an indie developer

Week 1 of Bitcoin Development Journey| Core Lightning | lndart | GRPC | Dart

A comprehensive guide to react native app development