Borås stad ökar tillgängligheten av sitt brandskydd med den mobila upphängningsanordningen, EasyExtinguish.

Borås stad har valt utrusta alla sina släckare på Hulta Ängar som består av gymnasiesärskola, förskola och korttidsboende samt övriga enheter tillhörande äldreomsorgen.

“Vi arbetar ständigt med att öka tillgängligheten och säkerheten för vår personal och de personer som vistas i våra verksamheter. EasyExtinguish möjliggör att man oavsett kön, ålder och eventuell funktionsnedsättning kan få med sig en tung brandsläckare och bekämpa en brand” säger Bo Hansson säkerhetschef I Borås stad.

Progressive Safety

Progressivesafety — Brandskydd tillgängligt för alla

    Progressivesafety

    Written by

    Progressive Safety

    Progressivesafety — Brandskydd tillgängligt för alla