Brandsläckarvagnen EasyExtinguish vinner “Årets säkerhetslösning” på Security Awards 2016

Vi på Progressive Safety kan stolt meddela att vår produkt EasyExtinguish tog hem priset “årets säkerhetslösning” på Security Awards 2016. 
 Priset delades ut under nordens största säkerhetsmässa SKYDD 2016.

Juryns motivering:

”Genom sin lösning av ett handhavandeproblem i en väl etablerad produktgrupp har bolaget på ett innovativt sätt hittat en lösning: ett hjälpmedel som gör det möjligt för i stort sett alla oavsett fysisk förmåga att rädda liv. Bolaget har fått acceptans för produkten hos såväl slutkunder som partners, man har dessutom kort tid efter lansering installerat produkten hos slutkunder med stor potential”.

Läs mer:

Länk till Security Awards 2016.

Länk till progressivesafety.se

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.