Zvládneme vymáčknout z dnešní doby maximum?

Sergey Petukhov
Jun 25, 2019 · 4 min read

Kdo pracuje v digitálu, může nám potvrdit, že se momentálně našemu oboru daří skvěle. Ostatně nám to potvrzují i lidé z příbuzných oborů. Má to ale i svá úskalí. Poptávky narůstají tolik, že v současném složení není možné všechny zpracovat. V souvislosti s tím je velmi obtížné snižovat technický dluh. Abychom se mohli na této vlně úspěchů vézt co nejdéle a co nejlépe, potřebujeme doplnit tým kvalitními kolegy. Ale nejen to. Jenže v dnešní době a v Teplicích… Půjde to vůbec?

Hodiny bohužel nejsou nafukovací

Začali jsme skromně ve třech a nyní se na naší aktivně práci podílí až 11 lidí. Pracujeme na užitečných webových řešeních, informačních systémech a svěžím grafickém designu.

Jenže když jsou vaše služby přímo závislé na odpracovaném čase vašeho týmu, při vyšší poptávce narazíte dříve či později na strop. Přesčasy kolegů mohou být pouze dočasným řešením, protože i oni musejí odpočívat, musí je ta práce bavit a také byste měli udržovat svůj standard kvality.

Zajímavým klientům se ale jen těžko říká ne a zdražovat donekonečna také nechcete. Ale chcete tuto příležitost maximálně využít už jen proto, abyste dokázali vybudovat stabilní základy firmy, díky kterým vydržíte v budoucnu jakékoliv údery osudu.

Našli jsme jádro pudla

Nesložili jsme ruce do klína a rozhodli jsme se konat. Upravili jsme naši cenovou politiku, přepracovali strukturu a vylepšili procesy většiny projektů a snažíme se co nejefektivněji doplňovat náš tým. To nám během chvíle uvolnilo ruce, a tak jsme přijali další zakázky, což nás bohužel opět přivedlo do stejné situace jako předtím. Přestože nás v jednu chvíli pracovalo na projektech až 18 lidí, naši situaci to nijak zásadně nevyřešilo. Zjistili jsme, že se jádro pudla skrývá trochu jinde.

A tak jsme se rozhodli zaměřit se zejména na rozvoj stávajících projektů a nové zakázky přijímat pouze v případě, že jsou pro nás zajímavé jak po kreativní, tak po finanční stránce. Zatím stále balancujeme na hranici našich kapacit, ale to i z důvodu, že se snažíme o maximální kvalitu našich služeb. Naším cílem je, aby investice klientů byly co nejpřínosnější. Zatím tato strategie funguje.

Na čem momentálně pracujeme

Zhruba 70 % naší práce nyní představuje tvorba webových aplikací, které pomáhají usnadňovat práci firmám, jako jsou například:

Průběžně rovněž vytváříme dva až tři menší weby měsíčně, které realizuje náš interní tým Kolibrio. Daří se nám také spolupracovat na projektech pro koncové uživatele, jako je například:

V poslední době jsme mimo jiné pracovali na webu velmi zajímavého projektu Království Duše, kterému jsme věnovali mnoho úsilí. A nesmíme také opomenout náš vlastní projekt Sklub.cz, weby pro sportovní kluby, který se již blíží ke dvěma stovkám aktivních webů.

Nordstart: Severní vítr je svěží

Někteří z vás možná projekt Nordstart již zaregistrovali. Co za tím vězí? Žijeme v místě, odkud zatím kvalitní lidé jako programátoři, developeři a designéři spíše odcházejí, než aby se po škole vraceli zpět. To nám trochu svazuje ruce při budování kvalitního týmu. A tak jsme se rozhodli založit projekt Nordstart.

Cílem projektu je budovat komunitu lidí se zájmem o digitální obory a postupně vytvořit zázemí, kde se budou lidé setkávat, dělit se o své zkušenosti a vytvářet nové spolupráce. Říkejme tomu třeba hub, coworking nebo komunitní centrum. Chceme, aby lidé měli možnost rozvíjet se ve svých oborech i tady doma, což by pomohlo severu začít dohánět progresivnější sousedy.

Základem bylo najít vhodné prostory. Ty se nám v blízké době bohužel nepodařilo nalézt. A tak jsme se rozhodli v první fázi přestěhovat firmu na místo, kde bude prostor pro postupné budování komunity. V našem novém sídle nyní najdete zázemí pro pořádání workshopů, školení a dalších akcí pro širší veřejnost, které se stanou počátkem realizace projektu Nordstart. Již brzy vám nové prostory odhalíme a představíme nejbližší plány.

Budujeme kvalitní tým a kvalitní služby

V souvislosti s rozvojem stávajících projektů jsme se pustili do rozšíření našich služeb a týmu pro online marketing. Momentálně rozvíjíme menší projekty, kde postupně ladíme procesy tak, abychom v budoucnu mohli nabídnout komplexní balík služeb, který uspokojí potřeby našich klientů.

Původně jsme rozšiřování služeb tímto směrem neplánovali. Ale díky přání našich klientů řešit „vše pod jednou střechou” a díky tomu, že máme kolem sebe opravdu schopné lidi, jako je Daniel, Petra nebo Richard, jsme se rozhodli tuto výzvu přijmout. Vzniká nám tak možnost propojit naše služby mezi sebou a maximálně využít náš potenciál.

Chceš se k nám přidat?

Nestojíme na místě. Stejně jako naši klienti i my chceme kvalitně růst. Proto se nyní snažíme obsadit volné pozice, jako například:

V nové kanceláři dokážeme poskytnout skvělé zázemí pro další rozvoj. O tom, jak se u nás pracuje, se můžete dočíst tady. Čeká nás hromada práce na zajímavých projektech a také spousta mimopracovních aktivit. Protože se přeci musíme i trochu bavit. Chcete s námi budovat nejlepší digitální agenturu na severu? Dejte nám o sobě vědět.

A my se snad brzy ozveme s dalším článkem. Jedeme dál!

Děkujeme za přečtení a vaši podporu.

Rádi píšeme o tom, čím žijeme a na čem pracujeme. Sledujte proto náš Facebook, Instagram a YouTube.

Máte pro nás zajímavou pracovní výzvu?
Neváhejte nám napsat na info@pro-idea.cz.

Proidea

Vítejte na blogu teplické digitální agentury Pro-idea s.r.o.

Proidea

Vítejte na blogu teplické digitální agentury Pro-idea s.r.o. Naše firma je plná příběhů, o které se s vámi rádi podělíme, bez filtru a přibarvování. Rozhodně zůstaňte s námi, bude to ještě zajímavé.

Sergey Petukhov

Written by

Proidea

Vítejte na blogu teplické digitální agentury Pro-idea s.r.o. Naše firma je plná příběhů, o které se s vámi rádi podělíme, bez filtru a přibarvování. Rozhodně zůstaňte s námi, bude to ještě zajímavé.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store