ProjectMind
Published in

ProjectMind

Bankacılıkta dijital deneyimi, verilerle destekliyoruz.

Bulgusal analizler ile en yeni teknolojilere entegre arayüzler tasarladım, Yapı ve Kredi bankası alt yapısında bulunan CRM ve Veri Analizi ürünlerini daha kullanışlı hale getirmek üzerine çalıştım.

Gizlilik politikaları ve müşterilerimizin stratejilerine olan sadakatimizden dolayı çalışmalarımızın sonuçlarını, tasarımlarını ve detaylarını paylaşamıyoruz.

2016 ve 2017 süresi içerisinde Yapı ve Kredi bankasının CRM sistemlerinden, QlikView arayüzlerine kadar. Verinin işlevsel ve kullanışlı hale getirilmesi için danışmanlık verdim.

YKB ürünleri özelinde büyük bir ekip olarak çalışamadık. Bankacılık ve finans sektörünü sevdiğim ve o alanda data ile entegre ürünler geliştirmek ve mevcut ürünleri iyileştirmek, beni hep heyecanlandırmıştır.

Gizlilik politikaları ve müşterilerimizin stratejilerine olan sadakatimden dolayı, çalışmalarımın sonuçlarını, arayüzlerini ve raporlamalarını paylaşamıyorum. Tabii kapsamına ve çözümlere olabildiğince aşağıda değindim.

Kapsam

Yapı ve Kredi Bankası içinde kullanılan, ürünlerin alt kademeden, en üst kademeye doğru kullanıcı deneyimini en iyi şekilde süreklilik ile 6/8 aylık bir süre boyunca iyileştirilmesine katkıda bulundum.

Elde edilmiş verilerin daha verimli hale getirilmesi ve fonksiyonlar ile kullanılması konusunda danışmanlık verdim. Bilinen teknolojilerden ziyade arayüz tasarımlarını, data madenciliği yapan teknolojilere entegre çözümler ile yeniledim.

Çözüm

Öncelikle her ürünün geliştirilmesi için sabır ve özveriye inanıyorum. Her proje kendi içerisinde yeni ihtiyaçlar doğurarak, sürekli bir mutasyon sürecinde gelişerek devam ediyor.

Ürün sahibi ekiplerle birebir çalışarak, toplantılar ve sprintler gerçekleştirdim ve prototip testleri yaptık. Her ürünün içeriğini, verilerini yeniden değerlendirerek bilgi mimarisi analizlerini, ekipler ile yaptım. Geribildirimlerden öğrendiklerime dayanarak, her seferinde bir öncekinden daha verimli prototipler geliştirerek arayüz tasarımlarını yeniden tasarladım.

Data’nın analizi ve fonksiyanel hale getirilmesi üzerine kitap önerim

Stephen Few — Now You See It

Kantitatif Analiz için Basit Görselleştirme Teknikleri, niceliksel verileri araştırmak ve analiz etmek için basit, pratik ve ileri seviye yöntemler öğretir. https://www.amazon.com/Now-You-See-Visualization-Quantitative/dp/0970601980

Deneyim odaklı tasarım stüdyosuyuz.

Fikirden ürüne, tasarımdan deneyime işinizi tasarlıyoruz.

ProjectMind.co

--

--

Geliştirme ekipleri ve iş ortaklarıyla çalışan bir tasarım ekibiyiz. Çevik/Agile yöntemleri benimseyen bir ekibiz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store