Comunitatea monezii

Comunitatea monezii

O monedă este un instrument de colaborare în masă. Permite cominităților să coopereze bine și membrilor lor să se specializeze. Poate fi folosită să permită echipelor să colaboreze între ele și cu cele cu care au o viziune comună(un proiect, o experiență și altele). Făcând asta fiecare primește niște beneficii.

Valoarea fiecărei monezi derivă din modalitatea cum este folosită atât de emițător cât și de comunitatea de omanei care o deține. Monezile și tokenii crypto sunt susținuți de un ecosistem care poate include echipe, deținători pe termen lung sau scurtsau de utilizatorii produsului. Alegerile pe care le face fiecare din aceste grupuri determină creșterea monezii, comportamentul, reputația și valoarea sa.

Noi credem că este esențial pentru succesul pe termen lung al proiectului Bancor să avem comunități cât mai diverse care vor face alegeri prin care întreaga comunitate va avea de câștigat. Folosindd mecanismul de timp minim disponibil la strângerea noastră de fonduri, sperăm să avem o bază solidă de investitori pe termen lung, care nu înceracă doar să fie primii într-un spațiu limitat de strângere de fonduri care caută doar profit scurt și apoi să treacă imediat în căutarea unui nou hit. Căutăm genul de investitori care au cumpărat Ether la 30 de cenți și incă dețin o parte din ei. Îi căutăm pe cei care își doresc succesul sistemului pentru că sunt parte integrantă din el, se vor mândri cu el și îl vor promova.

Credem că este în beneficiul întregii comunități ca proiectul să înceapă cu un grup de investitori pe termen lung, și credem că oricine vrea să fie parte integrantă în strângerea de fonduri poate să o facă fără să trebuiască să caute soluții complicate, să își ia o zi liberă de la serviciu sau să experimenteze penuria de tokeni și că are posibilitatea să participe dacă dorește să o facă.

Spre deosebire de modelul clasic din exchangeuriunde prețul poate avea creșteri acute(și profitabile) când numărul lor este limitat, tokenul smart BNT poate fi cumpărat din propriul său contract, fapt care va duce la o creștere mai lină a prețului pe măsură ce numărul lor devine din ce în ce mai mare(asta se întimplă pentru că oricine cumpără tokeni smart va trimite tokenii cu care a cumpărat în rezervă). Se poate spune că modelul tradițional de vânzare-cumpărare permite intrarea pe piaț a unor jucători noi, dar exact același lucru se poate spune și despre tokenii smart care facilitează și ei intrarea noilor investitori dar cu un impact mai mic pentru ei. Exact acest lucru credem că permitem în intervalul de o oră în care oricine vrea să cumpere poate să o facă. Tokenii smart se apreciază dacă au cerere mare si sunt creați decât dacă ar suferi de inflație cum vedem că se întâmplă la monezile cu cantitate finită în exchangeurile de tip clasic.

Am auzit multe îngrijorări că neavând nici o barieră de creare în prima oră(ân afara celei de 1milion de tokeni) poate face ca prețul BNT să scadă sub cel inițial din momentul strângerii de fonduri. Chit că ne place să credem că investitorii nostri nu vor vinde repede participația lor, ne-am hotărât că dacă se strâng mai multe fonduri decât ne-am propus , să alocăm fondurile astfel:

20% vor fi alocate rezervei de Ether a BNT pentru a asigura o lichiditate și mai mare monezii cu reducerea prețului de conversie pentru toată lumea.
80% vor fi blocați pe o perioadă de 2 ani într-un contract smart de buyback BNT la prețul de 0,01 per ETH de fiecare dată când va fi disponibil. BNT astfel cumpărați se vor aduna la bugetul pe termen lung al Fundației, iar după 2 ani, orice sumă care va mai rămâne să fie acordată fiecărui investitor după modelul de distribuție al monezii.

Credem că acest model, va crea un preț minim de cumpărare și va spulbera grijile unor membri ai comunității care spun că o contribuție mare va produce invariabil o scădere a prețului sub cel de cumpărare imediat după încheierea momentului strângerii de fonduri. Ne palce acest model foarte mult, și ținem să mulțumim comunității pentru provocarea să imbunătățim serviciile noaste.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.