BNT: Narodziny Pierwszego Inteligentnego Tokena

Wreszcie się to stało… i to działa.

W czwartek, 22 czerwca, o godzinie 14:00, uruchomiono pierwszy na świecie Inteligentny Token, BNT.

Po raz pierwszy w historii, zawsze-płynny token został wprowadzony do działania w praktyce. BNT może być zawsze kupiony po prostu przez wysyłanie ETH na adres — który natychmiast emituje tokeny BNT z powrotem do nadawcy, zależnie od swojej aktualnej ceny, liczonej zgodnie z formułami zawartymi w dokumencie whitepaper protokołu Bancor. Upłynnienie BNT do ETH jest również zawsze możliwe, za pośrednictwem popularnych klientów Ethereum. Jest to proces wieloetapowy, ale działa.

Szybkie przypomnienie mechaniki inteligentnych tokenów protokołu Bancor: cena (i podaż) inteligentnego tokena wzrasta, zawsze gdy token jest kupowany i maleje, gdy jest sprzedawany, w obu przypadkach w odniesieniu do wielkości transakcji (co oznacza większe wzrosty lub spadki dla dużych transakcji w obu kierunkach), aby utrzymać dokładny współczynnik rezerwy w wysokości 10% (lub stosowne CRR skonfigurowane przez użytkownika). Dostępna rezerwa BNT wynosi zawsze 10% jego kapitalizacji rynkowej, a w przypadku BNT, trzymana jest w ETH. ETH warte dziesiątki milionów dolarów zostały już zdeponowane i usunięte z rezerwy BNT, bezpośrednio poprzez kontrakt inteligentnego tokena, pozwalając ludziom na zwiększenie lub zmniejszenie posiadanych przez nich tokenów BNT, bez konieczności polegania na kupujących i sprzedających na jakiejkolwiek giełdzie. Jest to historyczne wydarzenie, a jego skutki odbiją się szerokim echem w przyszłości.

https://bancor.network/BNT

Ten nowy model wyceny opiera się wyłącznie na akcjach (kupna/sprzedaży) i nie wymaga spekulacji w procesie wyszukiwania cen (oferty/zapytania). Nie ma spreadu (co oznacza, że cena zakupu jednostkowego jest identyczna), a spadki są znane i przewidywalne dla dowolnego rozmiaru transakcji. Dopóki nie uruchomimy pełnej wersji alfa, co sprawi, że wszystkie działania inteligentnych tokenów banalnie proste, posiadanie, zakup i likwidacja BNT (z limitami cen) mogą być wykonane dzięki popularnym klientom Ethereum, takim jak MyEtherWallet i Parity. BNT jest również obsługiwany przez imToken, który ma niesamowity interfejs użytkownika i może być używany z naszym prostym adresem zakupu BNT. BNT jest notowany i handlowane na giełdzie Bittrex i Liqui oraz zostało dodane do natychmiastowych wymian w Changelly. Będzie też notowany na innych giełdach w tym tygodniu.

Patrząc na różne rynki, jest oczywiste, że inteligentny token rzeczywiście zapewnia kotwicę cenową na wszystkich giełdach (poprzez arbitraż) i zmniejsza własną niestabilność (poprzez rezerwę). Poniżej porównujemy ceny po TGE (wydarzenie generacji tokenów) na wykresach popularnych sprzedaży tokenów:

W większości widzimy początkowy wzrost cen, który wydaje się generowany przez tych, którzy przegapili TGE lub słyszeli plotki o odniesionym sukcesie i kupują z ograniczonej ilości na giełdach. Następnie, wyraźny spadek, gdy wiele osób chce wypłacić swoje szybkie (często z kilku godzin) zyski i przejść do następnego TGE, żeby to powtórzyć, podczas gdy wartość produktu nie została jeszcze wytworzona, aby zrównoważyć te sprzedaże. W BNT widzimy ten sam wczesny wzrost, ale od użytkowników wysyłających ETH bezpośrednio na kontrakt. Widzieliśmy też sprzedaże, które powodują presję na spadek cen, prawdopodobnie od krótkoterminowych udziałowców, którzy spieniężają swoje bezpośrednie zyski. Jednak zarówno wzrost, jak i upadek są łagodniejsze od wszystkiego, co kiedykolwiek widzieliśmy.

Dla nas dane te są niezwykłe, ponieważ wykazują jeden z głównych celów protokołu Bancor, który ma zapewnić względną stabilność, co naszym zdaniem jest ostatecznie zdrowsze dla rzeczywistego wykorzystania, przez prawdziwych ludzi w prawdziwych społecznościach. Skoki i spadki generowane przez nagłośniony start są dobre tylko dla spekulantów, którzy płyną z fali na falę, często w oparciu o informacje poufne, duże przedsprzedażowe rabaty ilościowe i mają zdolność do tworzenia rynku. Wiele z tych profili osób wnoszących wkład znajduje się również w społeczności Bancor, a ich prerogatywą jest sprzedawanie BNT, ponieważ zdają sobie sprawę, że token naprawdę działa dokładnie tak, jak to obiecano: stale i algorytmicznie rosnąc i spadając wraz z kupnem i sprzedażą, nieograniczony przez sztuczne limity podaży, a ostatecznie uzależniony od rzeczywistego wykorzystania w celu stworzenia prawdziwej wartości. Myślimy że długoterminowo rzeczywista sprzedaż i kupno z centralnej (ale zdecentralizowanej), zautomatyzowanej puli płynności (“rezerwy”) z regulowaną podażą jest lepszą miarą ceny tokenu niż sama w sobie oferta kupna/sprzedaży, ze stałym zapasem tokenów. Innymi słowy, rezerwy inteligentnego tokena funkcjonują jako wspólna pula płynności, porównywalna do głębokości rynku w księdze zamówień na giełdzie.

Ściśle monitorujemy BNT w celu upewnienia się, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami. Choć rozumiemy, że publika jest zaniepokojona, gdy cena spada (a model jest nowy i wymaga pewnego zrozumienia), bardziej koncentrujemy się na mechanice i kodzie, gwarantując że fundament trzyma się mocno aby móc rozwijać projekt Bancor przez dziesięciolecia. Jeśli spekulanci i szukający natychmiastowych zysków rozwiną swoje pozycje, stosując presję na obniżenie ceny, dadzą miejsca tym, którzy nadal chcą wejść z poziomu wczesnego uczestnika i wspierać projekt od podstaw. Jesteśmy zobowiązani do naszej pilotażowej ceny minimalnej, gwarantującej wczesnym udziałowcom BNT, że będą mogli sprzedać za nie mniej niż kupili (do ~ 120 tys. ETH), i już wdrożyliśmy ten automatyczny, inteligentny kontrakt i obecnie testujemy go, w razie gdyby był potrzebny. Jest to również rewolucyjne w rodzącej się przestrzeni tokenów i mamy nadzieję, że może być pocieszające w tej wczesnej fazie, gdy projekt dopiero powstaje. Naszą nadzieją jest, że ten mechanizm zapobiegnie panice w klasycznym sensie “jeśli nie sprzedam teraz to stracę wszystko” i da rzeczywistym podstawą szansę na rozwój.

Nasze starania w nadchodzących dniach i tygodniach dotyczą podzielenia się ze społecznością informacjami o nowych doradcach w projekcie, nowych partnerstwach, które będą demonstrować zasięg i funkcjonalność inteligentnych tokenów oraz nowych inicjatywach społeczności, która zacznie realizować propagowanie inteligentnych tokenów w ekscytujących ekosystemach i markach. Te postępy były prowadzone przez wiele miesięcy, a nowe są ciągle w toku. Po stronie technicznej pracujemy nad bardziej uproszczonym kontraktem sprzedaży BNT, sprawdzając nasz automatyczny kontrakt ceny minimalnej, poprawiając naszą stronę statystyk BNT oraz oczywiście kontynuujemy budowę aplikacji front-end zgodnie z naszym obszernym (i możliwym do komentowania!) harmonogramem. Przygotowujemy również Bancor jako organizację do przyjęcia szyku następującego po TGE, włączając najlepsze w swojej klasie wewnętrzne oraz zewnętrzne umysły, aby zajęły się regionalnymi i funkcjonalnymi pionami, więc jest to ekscytujący i pracowity czas. Mamy nadzieję, że pozostaniesz z nami, aby obejrzeć jak to wszystko się rozwija, kiedy przyglądamy się prawdziwej nagrodzie: zrównoważonej platformie dla tokenów tworzonych przez użytkowników, która działa.

Za stabilność i prawdziwy wzrost,

Zespół Bancor

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.