Jak „długi ogon” kryptowalut przekłada się na ogromną szansę dla społeczeństwa

Na podstawie artykuło oryginalnie opublikowanego przez CoinDesk 16 kwietnia 2017.

Pieniądze, w gruncie rzeczy, są narzędziem do kolaboracji. Pieniądze pozwalają na przemieszczanie ludzkiej energii, umiejętności oraz czasu pomiędzy nami, robią to w rozmaitych „pojemnikach” albo nośnikach wartości. Narodowe nośniki wartości, takie jak dolar amerykański, w ujęciu historycznym były kontrolowane przez rządy i dystrybuowane przez banki. To oczywiście dzieje się z ograniczoną przejrzystością, na styku połączonych wewnętrznej oraz międzynarodowej polityki monetarnej, a także polityki. Naturalnie, wspomniany model jest znacznie mniej elastyczny oraz mniej dostępny niż nowoczesne rozwiązania kryptowalutowe, możliwe dzięki technologiom blockchainowych baz danych, które teoretycznie umożliwiają każdemu na emitowanie oraz dystrybowanie nośników wartości.

Dopiero stajemy się świadkami tego jak ekosystem blockchainowy czyni coraz popularniejszymi te nowe formy pieniądza, które mogą być emitowane niewielkim lub zerowym kosztem. Ponieważ kryptowaluty pozwalają nam na rozliczenia oraz transfer wartości w sposób bezpieczny, bez konieczności posiadania pośrednika, takiego jak bank, możemy w końcu połączyć się i stworzyć lokalne oraz grupowe sieci wartości funkcjonujące w sposób wydajny, bez zbędnej kontroli. Wszelakie społeczności mogą być teraz zdolne do tworzenia własnych reguł emisyjnych i struktur, a także korzystać z wewnętrznych runków, na których mogą kupować i sprzedawać produkty oraz usługi bez konieczności polegania na narodowych walutach do napędzania ich usług handlowych.

Dziś pierwsze zastosowania powstają dzięki wczesnym użytkownikom i widzimey setki, niemalże tysiące kryptowalut na rynku i liczba ta wciąż rośnie. Wraz ze znikaniem barier technicznych ten rząd wielkości może zwiększyć się nawet do milionów walut generowanych przez użytkowników, w różnych kształtach i rozmiarach. Podobna sytuacja w zakresie treści generowanych przez użytkowników miała miejsce wraz ze zwiększaniem popularności WordPressa dla blogów oraz YouTuba dla filmó Podobnie, długi ogon tworzenia wartości wygeneruje różnorodność monetarną oraz zwiększoną współpracę pomiędzy ludźmi.

W biznesie „długi ogon” opisuje treści oraz produkty o niskim zapotrzebowniu z niskim wolumenem sprzedaży/zapotrzebowania, które łącznie tworzą rynek znacznie przekraczający najpopularniejszych dotychczasowych graczy. Historia internetu pokazuje, że w przypadku cyfrowych długich ogonów, akumulacja niszowych twórców jest 2–3 razy większa niż w przypadku tych najpopularniejszych. Pomyśl o kontach na Instagramie po 1000 najczęściej obserwowanych , wszystkich aktualizacjach statusów poza tymi najpopularniejszymi . W przypadku kryptowalut długim ogonem są setki bilionów w potencjalnej wartości wszystkich małych i niszowych walut poza tymi najpopularniejszymi.

Moja grupa założycieli pierwotnie budowała technologie dla projektów powiązanych z lokalnymi walutami. Jednym z naszych najpopualrniejszych projektów stał się najpopulanirejszą alternatywną walutą w Izraelu, gdzie był używany. Społeczność nowych matek zaczęła emitować walutę nazywaną sercami („Hearts”), pozwalającą tysiącą aktywnych matek kupować oraz sprzedawać od siebie poprzez mobilną aplikację, która była połączeniem portfela z rynkiem P2P. Społeczność generowała setki transakcji każdego dnia przez lata i wartością rzędu milionów dolarów zmieniającą właścicieli, włączając w to biżuterię, ubrania, artykuły gospodarstwa domowego oraz dziecięce, a także usługi lifestyleowe. Na przestrzeni czasu, wraz z emitowaniem walut przez sąsiedzkei społęczności, stało się jasne, że gdyby dało się prekazywać wartość pomiędzy poszczególnymi nośnikami wartości, ich zastosowanie byłóby jeszcze większe, ponieważ produkty i usługi byłyby dostępne pomiędzy różnymi sieciami. Wiele lokalnych biznsów chętnie zaoferowałoby swoje produkty za tokeny społecznościowe, co zwiększyłoby gamę dostępnych pproduktów, ale niemożność upłynnienia tych walut do waluty narodowej była barierą. Pomimo faktu, że te waluty tworzyły autentyczną wartość dla ich użytkownikó, były zbyt małe, żeby osiągnąć wolumen sprzedaży pozwalający na zapewnienie płynności, co ograniczało ich potencjał. Oto główny powód dla którego nie widzieliśmy jeszcze wygenerowanej przez użytkowników waluty zapewniającej te wszystkie rezczy. W połączeniu z technicznymi trudnościami dotyczącymi tworzenia kryptowalut, to, co widzimy obecnie, to wcześni użytkownicy ograniczający się do startupów kryptowalut z odpowiednią ekspertyzą oraz strategią biznesową wykraczającą poza płynność.

Gdy bariery techniczne zostaną obniżone, a problem płynności rozwiązany, wyłonienie się walut generowanych przez użytkowników z długiego ogona może być największym długim ogonem w historii internetu. Łączny wolumen nie będzie bowiem przedstawiał zysków ani ruchu ich posiadacza (jak YouTube posiadający długi ogon wideo), lecz kolektywną wartość mierzoną prędkością rozwoju oraz kapitalizacją rynku tych walut wynikającą bezpośrednio od ich użytkownikó. Ten dostęp do różnorodnego kapitału może przyczynić się do lepszego rozdystrybuowania bogactwa w zpołeczeństwie. A będzie to możliwe do zmierzenia nie poprzez dolary, euro czy bitcoiny, lecz poprzez transfer dóbr i usług w obrębie poszczególnych siei oraz społęczności, nieograniczonej niewydajnością struktur monetarnych.

Długi ogon, Investopedia: http://www.investopedia.com/terms/l/long-tail.asp

O Bancor:

Bancor to szwajcarska organizacja non profit, skoncentrowana na rozwiązaniu problemu płynności dóbr na giełdach oraz uaktywnieniu długiego ogona walut generowanych przez użytkowników. Protokół Bancor tworzy standard kreacji inteligentnych tokenów, które pozwolą na zapewnienie ciągłej płynności oraz asynchronicznego odkrywania ceny poprzez ich inteligentne kontrakty, bez potrzeby handlu na giełdzie. Inteligentne tokeny mogą być również używane do tworzenia zdecentralizowanych funduszy inwestycyjnych, które zapewnią autonomiczną wymianę pomiędzy tokenami w obrębie koszyków. Przyjazny interfejs Bancor pozwoli każdemu tworzyć oraz zarządzać kryptowaluami oraz koszykami kryptowalut bez jakiejkolwiek technicznej wiedzy bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej oraz komunikatora mobilnego. Więcej informacji znajdziesz na www.bancor.network

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.