Społeczność waluty

Społeczność waluty

Waluta jest narzędziem zbiorowej współpracy. Pozwala społecznością na lepszą współpracę i na specjalizację jej członków. Może być również pomagać we wspólnym działaniu tych, którzy zdecydują się połączyć swoje zasoby oraz wizję (jak budowanie produktu, tworzenie doświadczenia, inne). Robiąc to, wszyscy będą mogli skorzystać z korzyści.

Wartość każdej waluty jest ustalana na podstawie tego, w jaki sposób jest używana jako narzędzie przez emitenta i przez społeczność jej posiadaczy. Kryptowaluty i tokeny są zazwyczaj trzymane przez ekosystem posiadaczy, na który mogą się składać zespół emitujący, inwestorzy trzymający walutę na długi lub krótki okres, użytkownicy produktu, a także ci, którzy mogą chcieć wchodzić w interakcje z innymi. Wybory dokonywane przez różnych członków tych grup determinują wzrost, zachowanie, reputację oraz wartość waluty.

Wierzymy, że to krytyczne dla długotrwałego sukcesu Bancora, żeby mieć różnorodną społeczność, która będzie dokonywać wyborów przynoszących korzyści całej społeczności. Używając mechanizmu minimalnego czasu trwania alokacji naszych tokenów, chcemy zbudować silną bazę dla długotrwałych wspierających, którzy nie szukają po prostu szansy na to, by „być pierwszymi” w ograniczonej zbiórce, która zaspokoi jedynie ułamek (generowaneg) popytu, planujących po prostu zyskać z „przerzucenia” i przemieszczenia się do następnej waluty. Na pierwszy rzut oka wygląda to nieciekawie a w najgorszym wypadku drapieżnie. Szukmy takich wpłacających, którzy kupili Ether za 30 centór i do tej pory trzymają większość. Szukamy tych, którzy widzą sukces systemu jako swój i z dumą będą rozwijali go i dzielili się nim.

Wierzymy, że cała społeczność skorzysta na tym, gdy projekt wystartuje z ogromną grupą osób trzymających (hodlers), tak samo jak wierzymy, że każdy, kto chciałby być częścią wydarzenia kreacji tokena, powinien mieć taką możliwość, bez konieczności opanowania strategii gazu, brania wolnego w pracy albo doświadczania stresu wynikającego z niedostęności lub manipulacji.

Inaczej niż wprzypadku klasycznych modeli giełdowych, które mogą dawać w rezultacie szybkie (i korzystne) skoki cenowe, gdy ilość zasobów jest ograniczona, inteligentny token, taki jak BNT, może być kupowany bezpośrednio ze swojego inteligentnego kontraktu, co czyni wzrosty cenowe łagodniejszymi, akumulując w rezerwie więcej zasobów (ponieważ w taki sposób inteligentne tokeny są kupowane, przez wysyłanie dowolnego z tokenów rezerwmwych do kontraktu, w dowolnym momencie). Można się kłócić o to, że tradycyjne „przerzucanie” zakupu/sprzedaży odgrywa istotną rolę w dopuszczaniu nowych osób już po zbiórce, jednakże inteligentne tokeny osiągają ten sam cel przez ich kontrakty i zapewniają łagodniejsze wejście. Oto, co wierzymy, że godzinne minimum pozwala osiągnąć, poprzez umożliwienie tym, którzy chcą kupić, zakupu. A co najważniejsze, inteligentne tokeny będą rozwijać się, gdy będą intensywnie zakupywane i emitowane niżcierpieć z pwoodu inflacji albo rozmycia, do której przyzwyczailiśmy się w przypadku walut o ustalonej liczebności wymienianych na tradycyjnych giełdach zakupu/sprzedaży.

Słyszeliśmy wiele głosów obaw na temat braku limitu w ciągu pierwszej godziny (poza limitem bezpieczeństwa 1 miliona Etheru), co może zaowocować BNT spdającym poniżej jego pierwotnej wielkości. Nawet, jeśli zakładamy, że nasi posiadacze nie będą chcieli likwidować BNT, zdecydowaliśmy się ulokować wszystkie wpływy z pierwszej godziny przekraczające minimalny próg w następujący sposób:

20% będzie ulokowanych w rezerwie Etheru BNT, aby jeszcze bardziej zwiększyć płynność BNT, co zwiększy jego stabilność, jednocześnie redukując koszty konwersji (wahania cen) dla wszystkich.
80% będzie zablokowanych na dwa lata w inteligentnym kontrakcie, który będzie odkupywał BNT za 0.01 ETH (pierwota cena) dopóki będzie dostępny, zgodnie z kalkulowaną ceną. Zakupione BNT będą dodawane do długoterminowego budżetu fundacji, a po dwóch latach wszelkie pozostałe ETH zostaną rozdzielone zgodnie z warunkami opisanymi w warunkach tworzenia tokena.

Wierzymy, że taki model pomorze stworzyć podłogę cenową, która odniesie się do obaw społeczności, które słyszeliśmy: że duża zbiórka może zaowocować spadkiem cen po jej zakończeniu, poniżej pierwotnej ceny, z powodu w pełni nasyconego rynku. Podoba nam się ten nowy model, więc jeszcze raz dziękujemy społeczności za pomoc w tych ulepszeniach.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.