Van wie is deze bitcoin?

Sjors Provoost
Provoost on Crypto
Published in
1 min readSep 5, 2018

--

This post is in Dutch. The short English version is in this Twitter thread:

Ik hou rechtspraak.nl in de gaten op uitspraken die iets met Bitcoin te maken hebben. De site publiceert slechts een selectie van alle zaken, maar er zitten juweeltjes tussen. Zo was er een systeembeheerder die, volgens de rechter onterecht, ontslagen werd omdat hij een Bitcoin mijn op kantoor gebouwd had. De meeste zaken gaan echter over witwassen.

Lees verder op mijn blog.

--

--

Sjors Provoost
Provoost on Crypto

Physicist turned software engineer. Author of Bitcoin: A Work in Progress (btcwip.com)