Esettanulmány — Robot-X Hungary Kft.

Megbízónk, a Robot-X Hungary Kft. ipari automatizálással, gyártósorok, célgépek és robotcellák tervezésével, kivitelezésével, valamint innovatív megoldások rendszerbe illesztésével foglalkozik. Projektünk elsődleges célja az volt, hogy ennek a dinamikus, magyar cégnek modern bemutatkozó-anyagot hozzunk létre a 2017-es Ipar napjai kiállításra.

Egyes cégek esetében nem kérdéses, hogy a jövőben is fejlődő tendenciát fognak-e bemutatni: ilyen a robotizálással, automatizálással foglalkozó vállalatok közül kimagasló teljesítményt nyújtó Robot-X Hungary Kft., akiket januárban kerestünk fel egy esetleges együttműködés reményével.

Az ügyvezető, Lőrincz Gergely kezdetben szkeptikusan fogadta a lehetőséget, ami csapatunk számára egyáltalán nem meglepő:

„Más cég is megkeresett minket ilyen lehetőséggel, hogy készítenek számunkra költségmentes kiadványt, amit a partnerek finanszíroznak meg. Nem sikerült eladniuk nekem az ötletet.” — Lőrincz Gergely, Robot-X Hungary Kft., ÜV

Miután letisztáztuk, hogy a mi koncepciónk alapján egy teljes csomag — vállalati videó, digitális kiadvány, nyomtatott kiadvány, profi fotók, egységes E-mail aláírást stb. — készül, megegyeztünk egy személyes találkozóban, amire néhány héttel később került sor. Csapatunk divízióvezetője a sződi telephelyen találkozott Gergővel és a Sales Manager-rel, Simon Zoltánnal. Az eleinte kevés pozitívumot remélő „fogadóbizottság” hozzáállása a tárgyalás végével 180°-ot változott.

„Komoly kutatómunka előzte meg a tárgyalást: a PRV Team tagjai tisztában voltak azzal, hogy a cég felfelé ívelő pályafutása a beszállítók számára érdeket teremt arra, hogy megjelenjenek mellettünk, támogassák a törekvéseinket és ezáltal is kifejezzék a pozitív jövőbe vetett bizalmukat. Mindemellett az Ipar Napjai kiállításon történő megjelenésünk kérdését is megoldotta, hiszen adott volt egy fiatalos és kreatív csapat, aki az eddig ismert legmagasabb színvonalon elkészíti számunkra a szükséges anyagokat — akár több nyelven is. Ez a nagyszabású kiállítás pedig még egy okot adott partnereink számára arra, hogy az ott egybegyűlt szakmai fórum előtt is megmutassák a cégeink közti, harmonikus viszonyt.”

A tárgyalás végével megállapodásra jutottunk és elindítottuk a közös munkát. Két hét elteltével már rendelkezésünkre állt egy lista azon partnerek nevével, akik — amennyiben szeretnének megjelenni — többlet értéket adhatnak hozzá a Robot-X Hungary Kft. anyagaihoz.

Vegyünk egy példát: amikor munkatársaink felkeresték a nemzetközileg elismert, robotizálással foglalkozó beszállítókat nem volt kérdés, hogy meg kívánnak-e jelenni a csomagban.

„A Robot-X Hungary Kft. és a FANUC Hungary Kft. partnersége több, mint 10 éves múltra tekint vissza, mely során számtalan közös munka keretében valósítottunk meg ipari automatizálási projekteket magyarországi üzemekben.” — Bagdi Attila, FANUC Hungary Kft., Marketing Manager

Ezeket a kapcsolatokat, céges összefonódásokat érdemes kikommunikálni, hiszen mindkét vállalkozás számára gyümölcsöző, kölcsönös elégedettséget reprezentáló viszonyról van szó. Ez a megjelenés a Robot-X Hungary Kft. beszállítói számára nem csupán egy célközönséget elérő hirdetést jelent, hanem egyben egy ajánlást is, aminek az értéke felbecsülhetetlen. Egyszerűbben szólva: hiába is akart volna megjelenni bármely más cég ebben az anyagban, csak az kapta meg rá a lehetőséget, akikkel a Robot-X Hungary Kft. elégedetten együtt tud működni és akik nevükkel erősítik az ő márkájukat a piacon.

Ez a lényeg: hogy a kiválasztott márkanevek egymás kontextusában erősítsék egymás hírnevét.

FANUC, Schunk, KUKA, Kawada, SMC, Keyence stb. — Nagy nevek, akiket ismernek belföldön, külföldön egyaránt és akik mind arra engednek következtetni, hogy a Robot-X Hungary Kft.-vel érdemes együttműködni, hiszen ilyen komoly partnerhálózattal rendelkezik. A körforgás persze ott zárul be sikerrel, amikor újabb és újabb ügyfelek szavaznak bizalmat a megbízónknak, aki ezáltal újabb és újabb megrendeléssel élhet az imént felsorolt, őt támogató, megjelenő partnerek irányába: ez a szinergia effektus.

A Robot-X Hungary Kft. esetében a meghívott partnerek több, mint a fele csatlakozott a projekthez. A nyomtatott és digitális kiadványokat magyar, német, illetve angol nyelven kellett elkészítenünk szűkös határidőn belül: erre csak egy jól összeszokott kreatív csapat képes.

A fotózással egy időben került sor a designmegbeszélésre is. Miközben kolleginánk végig ment a telephelyen és megörökített minden, a Robot-X Hungary Kft. egy átlagos napján jelentős momentumot, addig egy kerek asztal mögül, projektor segítségével mutattuk be Gergőnek és Zoltánnak az összejött oldalakat és a belépett partnerek megjelenéseit. Ezen kívül lefektettük azokat az alapvető irányelveket, amelyek mentén nekiállhattunk az első Layout megtervezésének. Azt is eldöntöttük, hogy a cég számára készülő, professzionális vállalati videót a kiállított standon, a MACH-TECH első napján forgatjuk le úgy, hogy a csomagba beleinvesztáló partnerek számára termékelhelyezéssel is szolgáljunk.

Négy héten belül megszületett a vállalati kiadvány: mind nyomtatott, mind digitális formában, három nyelven. Május 8-án leszállítottunk Sződre 2000 példány magyar, 500 példány angol és 500 példány német brosúrát, amely minőségileg is elnyerte a Robot-X Hungary Kft. tetszését:

Május 9-én, amikor a PRV csapataként megérkeztünk a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontba, a Robot-X Hungary Kft. meghívott partnereként léphettünk be két filmes kollégánkkal.

Nagy meglepetésünkre a csomag részét képező fotók nem csak a kiadványban kerültek felhasználásra, hanem a standon felállított ipari robotok is ezeket a képeket mutatták be a közönségnek egy iPad segítségével.

A videót kora délután forgattuk le, amikor a látogatók száma mérséklődött és Gergő, illetve Zoltán rendelkezésünkre álltak egy-egy interjú erejéig. Koncepciónk alapja az lett, hogy a kiállítás témáját feldolgozva mutassuk be a céget és főbb partnereit, köztük a standon kiállító német vállalatot, a KOSMEK Europe GmbH-t. Miközben lelkes csapatunk jobbról-balról lekamerázta a bemutatott robotokat — különösképpen a kiállítás sztárját, a Kawada kétkarú humanoid robotját — örömmel konstatáltuk, hogy a kiadványt tartó rekeszeket folyamatosan tölteni kell. A megjelenő és a kiállításon résztvevő beszállítópartnereknek személyesen vittük el az elkészült brosúrát és köszöntük meg a Robot-X Hungary Kft-be és cégünkbe vetett bizalmat. Néhányukkal azóta tárgyalási időpontot is megerősítettünk egy lehetséges együttműködés kapcsán.

Néhány héttel a kiállítás után elkészült a vállalati videó. Beintegrálásra került a digitális kiadványba, amit a Robot-X Hungary Kft. munkatársai E-mailes aláírásaikban küldenek szét minden egyes kiküldött levelükkel. A közösségi hálóra is felkerült már, ahol napokon belül több százan tekintették meg:

Így, a projekt végeztével csapatunkkal úgy érezzük, hogy sikerült a maximumot kihoznunk az együttműködésből: a Robot-X Hungary Kft. büszkén terjeszti az elkészült cégbemutatót napról-napra nagyobb célközönséget teremtve ezzel a megjelenő partnerek számára, akik mind a nyomtatott, mind a digitális és az audiovizuális anyagokban megjelenhettek hirdetés, logó, vagy termékfelvétel képében.

„Véleményem a PRV Team munkájáról:
kommunikáció *****
nyelvtudás *****
kreativitás *****
hozzáadott érték *****
rugalmasság *****
türelem *****
határidők *****
árazás *****
Úgy gondolom, következő alkalomkor is szívesen dolgozok együtt egy ilyen profi partnerrel.” — Simon Zoltán, Robot-X Hungary Kft., Sales Manager

Az elkészült anyag számunkra is erős referencia értékkel bír, ezért új megbízóinkkal történő tárgyalásaink során méltán büszkélkedünk vele. Nem egy alkalommal történt meg, hogy a tárgyalópartner kedvet kapott az anyag átlapozása után ahhoz, hogy megrendelés céljából felvegye a kapcsolatot a Robot-X Hungary Kft-vel.

Elmondhatjuk tehát, hogy a projekt elérte legfőbb célját: megbízónk, és mi is örömmel hasznosíthatjuk az elkészült anyagokat a mindennapi üzletmenet során— a beszállító- és szolgáltató partnerek legnagyobb örömére.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.