Psychiaters registreren zich niet in het BIG-register!

Want ze staan er al in vermeld als arts …


Inleiding

In de juni uitgave van het tijdschrift Medisch Contact kwam ik het bericht “Niet-geregistreerde psychiater 15 jaar in dienst” tegen van Simone Paauw.

Zij schrijft dat staatsecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer heeft aangegeven dat het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie 15 jaar lang een niet-geregistreerde psychiater in dienst gehad heeft. Teeven schrijft aan de tweede kamer dat de medewerker bij het BIG-register is ingeschreven als arts en de opleiding tot psychiater heeft afgerond, maar bij zijn indiensttreding in 1999 heeft verzuimd zich bij het BIG-register in te schrijven als psychiater.

Respons

Ik vroeg mij na het lezen van dit bericht af of het wel klopte dat psychiaters zich in aanvulling op hun inschrijving als arts moeten inschrijven in het BIG-register. Zelf heb ik mij op het moment dat dit wettelijk verplicht werd gesteld als arts ingeschreven in het BIG-register. Ik was toen in opleiding tot psychiater. Ik ken mijn registratienummer als arts uit mijn hoofd, omdat ik het altijd moet invullen bij nascholingsactiviteiten ten behoeve van mijn herregistratie als … psychiater! Ik kon mij niet herinneren dat ik mij ooit aanvullend als psychiater had ingeschreven (wel als psychotherapeut, nadat ik de opleiding psychiatrie had afgerond).


Ter geruststelling heb ik vervolgens mezelf opgezocht in het BIG-register en trof daar bij “specialisatie” de vermelding “psychiater” aan bij mijn oude vertrouwde BIG-inschrijving als arts.


Onderbouwing

Om online te reageren op het bericht in Medisch Contact heb ik uitgezocht of er wel een specifieke aanmelding als psychiater in het BIG-register vereist is. Omdat ik bij mijn reactie op website van Medisch Contact geen URL’s kon vermelden (ze waarschuwen dat ze reacties die URL’s bevatten van de website verwijderen), schrijf ik nu dit stukje op Medium om wel de URL’s in te kunnen voegen, waarmee ik mijn reactie onderbouw.

Om te beginnen vond ik op de website van het ministerie van VWS dat de volgende beroepsbeoefenaars zich in het BIG-register moeten inschrijven:


  • apotheker
  • arts
  • fysiotherapeut
  • gezondheidszorgpsycholoog
  • psychotherapeut
  • tandarts
  • verloskundige
  • verpleegkundige

De psychiater ontbreekt dus in dit rijtje!

Psychiaters staan dus niet in het BIG-register op grond van het feit dat zij psychiater zijn, maar omdat zij arts zijn.

Het ministerie van VWS verklaart op haar website hoe de vermelding van specialisme wel als toevoeging in het BIG-register terecht komt: Als een arts in een specialistenregister wordt ingeschreven, dan krijgt het BIG-register daarvan een melding.”

Conclusie

Terug naar het bericht in Medisch Contact: als de betreffende psychiater werkelijk als arts was ingeschreven en de opleiding tot psychiater had afgerond (en dus geregistreerd was in het specialistenregister), dan heeft hij dus niet zelf verzuimd om zich in te schrijven als psychiater in het BIG-register, maar heeft de toenmalige SRC (nu RGS) verzuimd om de inschrijving in het specialistenregister door te geven aan het BIG-register. Een rectificatie van staatssecretaris Teeven ten aanzien van zijn brief aan de tweede kamer en een excuus aan betreffende psychiater lijkt mij op zijn plaats.

Psychiaters niet in het BIG-register, zoals GZ- en klinisch psychologen?