Man vs. Deadline

คน ปะทะ เส้นตาย … เป็นอีกครั้งที่คนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างราบคาบ

เมื่อความหวังที่จะสร้างระบบที่แข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวอนาคตถูกสั่นคลอนด้วยการคืบคลานที่ใกล้เข้ามาของเส้นตาย … ผมและทีมจำเป็นต้องก้มหน้ายอมรับความจริงที่ว่า “เวอร์ชั่นสมบูรณ์เสร็จไม่ทันต้นเดือนหน้าแน่นอน”

แต่ก็นั่นแหละ … ชีวิตและการสร้างซอฟต์แวร์ เมื่อมีปัญหาก็ต้องแก้ปัญหา ต้องหาทางออกที่รับได้มากที่สุดทั้งเรื่องเวลาและความถูกต้องทางเทคนิค

หลังจากแชทกับสตี๊ฟ (CTO) เป็นชั่วโมงเพื่อคิดโซลูชั่นใหม่ เราสองคนก็ตกลงใจเลือกว่ามันจะเป็นแบบนี้แหละ มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะทำทันในสองสัปดาห์

“Not elegant, and definitely not a productive solution”

“ไม่งดงาม และที่แน่ๆไม่ใช่โซลูชั่นในระดับโปรดักชั่น” — สตี๊ฟพิมพ์ประโยคที่แผงด้วยความผิดหวังนี้มา

“ผมรู้” — ผมตอบกลับไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีเช่นกัน

เราทั้งสองคนรู้ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดไว้ตั้งแต่ต้น เราสองคนก็รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกเป็นเดือนถึงจะทำระบบแบบสมบูรณ์ออกมาได้ และที่สำคัญเราสองคนรู้ว่าเราต้องทำงานเพื่อตอบสนองเดดไลน์ (ที่ไม่ได้กำหนดเอง) และฟีเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุเอง)

การเลือกที่จะดีเลย์โปรเจกต์ออกไปจึงไม่ใช่ทางเลือกแรก

การเลือกที่จะตัดฟีเจอร์บางอย่างทิ้งไปจึงไม่ใช่ทางเลือกที่สอง

แต่มันคือทางเลือกที่สาม … การลดความสวยงามภายในลงชั่วคราว การกลับมาคิดในแง่มุมที่ง่ายที่สุดก่อนเป็นการชั่วคราว การสร้างโซลูชั่นในระดับที่ทำงานได้ก่อนเป็นการชั่วคราว

นั่นคือแนวคิดที่นำทางให้สตี๊ฟและผมได้ข้อสรุปว่าเราจะจัดการกับสถานการณ์นี้ยังไง

คน ปะทะ เส้นตาย … บางครั้งคนจัดการเส้นตายได้อยู่หมัด หลายครั้งเราเองกลับตกเป็นเหยื่ออันโอชะของมัน ทั้งหมดเป็นเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบัน มันเป็นเรื่องของทางเลือกในมือ มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้เพื่อเก็บประสบการณ์

ถึงแม้เราจะแพ้ศึกครั้งนี้แต่ไม่ได้แปลว่าเราเป็นฝ่ายปราชัยในสงคราม เรายังมีโอกาสแก้มืออยู่ในอนาคตอันใกล้ … จำไว้ว่าครั้งนี้เราต้องเตรียมตัวเตรียมกลยุทธ์ไว้ให้ดี :)


คิดและเขียนคือสิ่งที่ผมชอบ แบ่งปันคือสิ่งที่ผมรัก เพราะแบบนี้ทุกวันผมเขียนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริง จากประสบการณ์ จากแนวคิด จากอนาคตที่ดีผมมองเห็น และทุกอย่างที่ผมประยุกต์ใช้เพื่อสร้างให้อินเท็นติกเป็นบ้านที่น่าอยู่ บ้านที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สร้างความแตกต่างในสังคมได้ — มันน่าภูมิใจที่ผมรู้ว่า … ไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวที่อยากเห็นการพัฒนา :)

Inthentic On Facebook | Inthentic On Twitter | Inthentic On Instagram

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.