IT PROJECT SUCCESS FACTORS — NOTHING HAS CHANGED FOR THE LAST TWENTY YEARS; BASED ON CHAOS REPORTS

The Standish Group เริ่มต้นออกรายงานชื่อ Chaos Report* ฉบับแรกเมื่อปีค.ศ. 1994 จนถึงรายงานฉบับปีค.ศ. 2012 จากรูปข้างบนสังเกตเห็นอะไรมั้ย ฮ่าๆ … ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโปรเจกต์สองอันดับแรกคือการมีส่วนร่วมของลูกค้า (User Involvement) และสองคือการสนับสนุนจากผู้บริหาร (Executive Management Support) ผ่านมาเกือบ 20 ปีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยในเรื่องนี้ครับ

ผมมองว่ามันคือเรื่องคนล้วนๆ คนที่เป็นลูกค้าและคนที่เป็นผู้บริหารที่มีผลอย่างยิ่งต่อความเป็นความตายของโปรเจกต์ ลองดูได้เลยว่าเรื่องเทคโนโลยีหรือแม้แต่ความเก่งกาจของคนในทีมยังเป็นปัจจัยที่สำคัญน้อยกว่า แต่เหมือนว่าเราจะมองข้ามเรื่องพวกนี้ไป ถามว่าหน้าที่ของ Project Manager คืออะไร งานที่ Project Manager ทำมีอะไรบ้าง? … คำตอบส่วนใหญ่ก็คงไม่พ้น Project Planning, Project Execution, Project Tracking and Control, Risk Management, Scope Management, Change Management, Human Resource Management, Politic Management หรือแม้แต่ Process Management and Improvement

จากประสบการณ์ส่วนตัว (รวมตัวผมเองด้วย) หาได้ยากที่จะมี Project Manager คนไหนให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อลูกค้าและผู้บริหาร นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้โปรเจกต์ของเราไม่ (ค่อย) ประสบความสำเร็จรึเปล่า? ผมไม่แน่ใจ อาจจะสรุปไม่ได้เป๊ะๆแบบนั้น แต่มันก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับ

รู้แบบนี้แล้ว ในโปรเจกต์หน้า … สิ่งแรกที่ Project Manager เทพๆอย่างเราควรทำคือ? ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าและผู้บริหารให้มากๆนะครับ ในอีกมุมหนึ่งถ้าเราอยู่ในฐานะ Executive / Management หรือที่เรียกกันว่า Project Sponsor นั้น … กรุณาทุ่มเทสนับสนุนการทำงานของน้องๆในโปรเจกต์ทีมอย่างเต็มที่ Project Sponsor มีส่วนอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโปรเจกต์ครับ


*The Standish Group เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติจากการทำสำรวจและสัมภาษณ์คนในวงการ IT Project ทั่วโลกเพื่อเขียน Chaos Report ออกมาครับ เนื้อหาข้างในนั้นน่าสนใจและจะมีธีมที่เปลี่ยนไปในแต่ละรอบที่ออกรายงาน … แต่สิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในรายงานทุกฉบับก็คือ

  1. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโปรเจกต์
  2. ปัจจัยที่มีผลต่อความล้มเหลวของโปรเจกต์

เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากทีเดียว ☺


ผมเขียนบทความนี้เพราะอยากเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตซอฟท์แวร์ให้ดีขึ้นตามความเชื่อและประสบการณ์ของผม ถ้าเพื่อนๆเชื่อในแนวทางเดียวกัน เรามาช่วยกันคนละไม้คนละมือทำให้สังคมของเราดีขึ้นครับ จะแชร์บทความนี้ผ่าน Social Network หรือจะแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้คนที่นั่งข้างๆฟังบ้างก็ได้

The Future Has Arrived — It’s Just Not Evenly Distributed Yet, William Gibson

อนาคตอยู่ตรงนี้แล้ว เรามีหน้าที่ต้องถ่ายทอดมันออกไปให้คนอื่นได้สัมผัสสิ่งดีๆร่วมกันครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.