Relatively Easy

ความยากง่ายของการทำอะไรสักอย่างนั้นเป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบเสมอ เช่น งานนี้ความยากระดับ 6 จาก 10 … คนที่ประเมินได้แบบนี้ต้องมีตัวเปรียบเทียบในใจไว้แล้วว่าความยากระดับ 1 คืออะไร และความยากระดับ 10 คือประมาณไหน

  • ความยากง่ายที่เปรียบเทียบจากประสบการณ์
  • ความยากง่ายที่เปรียบเทียบกับความคาดหวัง
  • ความยากง่ายที่เปรียบเทียบกับความรู้สึก
  • ความยากง่ายที่เปรียบเทียบกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เก็บรวบรวมไว้
  • ความยากง่ายที่เปรียบเทียบกับงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

สำคัญที่สุดคือมาตรฐานของความยากง่ายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะพื้นหลังที่ต่างกัน เพราะประสบการณ์ที่ต่างกัน เพราะความรู้ที่ไม่เท่ากัน เพราะความคาดหวังที่ไม่เหมือนกัน และอะไรอีกหลายๆอย่าง

เมื่อเราคิดว่า “ง่าย” อย่าเพิ่งสรุปว่ามัน “ง่าย”

เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นให้ทำงานนี้ ลองรับฟังความคิดเห็นของคนทำซะก่อนว่าเค้าคิดว่ามันง่ายแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบตามมาตรฐานของเค้า

และที่สำคัญ … อย่าพยายามเสียเวลามาไปในการทำให้มาตรฐานของทุกคนเท่ากัน มันเป็นไปไม่ได้และไม่คุ้มค่าขนาดนั้น

ไม่ว่าจะยากหรือง่าย … ถ้างานนี้มันสำคัญ เราก็ต้องลงมือทำมันอยู่ดี

จริงมั้ย?

คิดและเขียนคือสิ่งที่ผมชอบ แบ่งปันคือสิ่งที่ผมรัก เพราะแบบนี้ทุกวันผมเขียนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริง จากประสบการณ์ จากแนวคิด จากอนาคตที่ดีผมมองเห็น และทุกอย่างที่ผมประยุกต์ใช้เพื่อสร้างให้อินเท็นติกเป็นบ้านที่น่าอยู่ บ้านที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สร้างความแตกต่างในสังคมได้ — มันน่าภูมิใจที่ผมรู้ว่า … ไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวที่อยากเห็นการพัฒนา :)

Inthentic On Facebook | Inthentic On Twitter | Inthentic On Instagram