pusulatv
Published in

pusulatv

Google 2014 Yerel Seçim Bilgi Portalını Açtı.

30 Mart yerel seçimleriyle ilgili Google 2014 YEREL SEÇİM bilgi portalını açtı. 2011 genel seçimlerinde de benzer bir projeyi başlatan Google seçimlerde gündemin merkezinde yer almak istiyor. Haberler, sohbetler ve trendler olmak üzere 3 başlıkta hizmet veren Google 2014 Yerel Seçim portalında Hangout ile aday ve seçmen sohbetleri, arama trendleri ve canlı seçim sonuçlarınında aralarında bulunduğu bilgiler kullanıcıyla paylaşılırken haberler ve trendlerden ziyade en çok ilgi çeken servisin seçim sohbetleri olduğu görünüyor.

Seçim sohbetleriyle adaylar ve seçmenler Google Hangouts’ta bir araya gelerek karşılıklı iletişim kurabilecekler. Daha önce Barack Obama’nın da kullandığı serviste, canlı yayında sorular ilgili kişi tarafından cevaplanıyor. Yerel Seçimlerle ilgili güncel bilgileri takip etmek için Google 2014 Yerel Seçimler portaline g.co/yerelsecimler kısa urlsinden ulaşabilirsiniz .

--

--

--

International news programme

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Pusula TV

Pusula TV

More from Medium

What Clayton Kershaw’s un-perfect game can tell us about the state of American sports leagues

Dungeons, Dragons, and Technical Documentation: why technical writers should play tabletop…

WHAT THE HACK IS NPM

4 foolproof ways to earn social mobility as an employee at your workplace