pusulatv
Published in

pusulatv

Siber dünyadaki devasa verinin analizi, bilgiye dayalı, rekabet ve verimliliği yüksek yeni bir dönemin kapılarını açıyor.

Biz Türkiye’de Yeni İnternet Yasası ile hangi haklarımızı yitireceğimizi tartışırken dünya, İnternet ve mobil ağlar üzerindeki milyarlarca kişi, kurum ve nesnenin analizine dayalı yeni iş alanları yaratmakla kalmayıp bu değerli veri sayesinde mevcut sektörlerin rekabet ve verimliliğini de geliştirmekte. Geçen hafta peş peşe yaşanan iki gelişme, söz konusu sürecin ana odağında olan sosyal medya firmalarının, sahip oldukları platformlar üzerinden topladıkları veriyi, rafine bilgi haline getirme yolunda attıkları adımları da ortaya koydu.

Önce Twitter, gerçek zamanlı veri analiz firması Dataminr ve CNN ile habercilik alanında bir işbirliğini duyurdu. Buna göre Dataminr firması, Twitter üzerindeki kullanıcı paylaşımlarından yola çıkarak flaş haber potansiyeli taşıyan iletişim ve içeriği, anında medya kuruluşlarıyla paylaşıp onların haberi zamanında gündeme almasını sağlayacak. Pilot proje aşamasında önceliğin CNN’e verildiği bu işbirliği sayesinde medya kuruluşları, örneğin bir olayla ilgili tanıklara daha kolay ulaşabilecekler, olay yerinden Twitter’a akan içeriği en önce ve hızlı farkederek haber akışlarında eklemleyebilecekler ve ayrıca içerik paylaşan kullanıcıların güvenilir olup olmadığını da sınıflandırmaya başlayacaklar. Kısacası, yurttaş gazetecilerden oluşan devasa bir kitle ve veriyi analiz ederek bilgiye dönüştürebilen yeni gazetecilik formasyonuna sahip ekip ile yapılacak rekabetçi ve verimliliği yüksek bir 21. yüzyılın Yeni Medya yayıncılığı. Twitter, bu anlaşmanın yanısıra, geçtiğimiz aylarda Nielsen araştırma kuruluşu ile medya kuruluşlarının reyting ölçümlerine Twitter verilerinin de eklemlenmesini sağlayacak bir işbirliğini duyurmuştu.

Kuşkusuz bu işbirliklerinde Twitter’ın gündeme ilişkin hemen her olgunun tartışıldığı ve adeta ‘paralel ekran’ görevi gören bir kamusal alana dönüşmesini sağlayan devasa kitlenin üretiminin büyük payı var. Ancak yine geçen hafta yaşanan bir başka gelişme, rakiplerinin Twitter’ı yalnız bırakmaya niyetleri olmadığını gösterdi; The Next Web’de çıkan bir habere göre Facebook, İngiliz Sosyal TV analiz firması SecondSych ile yaptığı işbirliğiyle, iş ve reklam dünyası için bireylerin gündemdeki herhangi bir olaya ilişkin sosyal medyadaki davranışlarını içeren güncel analizler hazırlayacaklarını duyurdu. Milyarlarca insanın neredeyse günlük verisinin aktığı Facebook, kurum ve kuruluşların bu analizler sayesinde kendi hedef kitlelerini çok daha iyi tanıyacaklarını ve bu doğrultuda çok daha hedefe yönelik satış ve pazarlama kampanyaları hazırlayabileceklerini öngörmekte.

Bu gelişmelere bakarak, insana ve hatta dünyadaki hemen herşeye ilişkin devasa verinin aktığı ve toplandığı sosyal medya platformlarının, ellerindeki bu veri potansiyelini bilgiye dönüştüreceklerini ve tüm sektörlerde bu analizi doğru okuyup kendi iş sürecine doğru eklemleyebilen kişi, kurum ve kuruluşların öne çıkacağı bir döneme girmemiz kaçınılmaz. Bu analizi yapamayanlar oyunun dışında kalacaklar ama bundan daha önemlisi; kişi ve kurumlar için bu çok hassas veriyi mahremiyet ve etik dışında çıkaracak kişi, kurum ve devletler de, giderek şeffaflaşacak dünya düzeninde er ya da geç bunun bedelini ödeyecekler.

21. yüzyılı teknoloji ütopyalarının gerçekleştiği bir çağ olarak algılıyor olabiliriz ama zaman aktıkça hakkaniyet ve erdem kavramlarının giderek öne çıkacağını hep birlikte göreceğiz; Er ya da geç!

İsmail Hakkı Polat

Bu yazı İsmail Hakkı Polat ’ın kendi blog sayfasından alınmıştır.

--

--

--

International news programme

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Pusula TV

Pusula TV

More from Medium

The Emotional Manscape Movement

The Mentality of Getting Things Done with Steve Sims

Ninja DAO Youth will begin!

Version 1.2: Finite Differences and the Derivation of Summation Formulae (transcribed)