Qest
Published in

Qest

Mezi jedničkou a nulou — #29 Eliška

O policejní škole, HR a lidech v Qestu.

‚‚Vzpomínek mám za ten rok opravdu hodně. Stačí si projet fotky v mém telefonu a vidím, kolik jsem toho s Qestem zažila.‘‘

Pusťte si k rozhovoru písničku, kterou Eliška vybrala
Qestbuilding 2022 — Star Wars
Malaga 2022

--

--

Články ze softwarové firmy Qest technologies. O lidech, IT, technologiích.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store