QuickJOBS Blog
Published in

QuickJOBS Blog

FB Skupiny a hledání brigádníků: Jaká jsou narůstající omezení ?

V nedávném článku Jak najít brigádníky jsme pro vás srovnali naši službu QuickJOBS s hledáním brigádníků pomocí Facebookových skupin. Hledání brigádníků přes Facebook docela fungovalo, ikdyž má několik omezení (malý počet aktivních uživatelů ve skupině či neznalost kandidátů). FB však stále upravuje pravidla a efektivita tohoto nástroje průběžně klesá. Co se za poslední dobu změnilo?

Významnou funkcí Facebookových skupin byla notifikace jejich členů. Pokaždé, když někdo vložil do skupiny příspěvek, dostali všichni její členové upozornění. Když jste chtěli, aby o vašem příspěvku vědělo co nejvíce lidí, byl tento způsob velice efektivní. S přibývajícími členy ve skupinách se zvýšila frekvence nových upozornění, které mohou být pro uživatele až obtěžující. To mohl být (spolu s hledáním dalších příjmů Facebooku) jeden z důvodů, proč se rozhodl pro změnu pravidel ohledně notifikací.

Dříve: FB upozornění, když někdo přidal příspěvek do skupiny

Když se nyní připojíte do nové FB skupiny, máte automaticky nastavené notifikace pouze na příspěvky od přátel nebo navrhované příspěvky (co je navrhovaný příspěvek si popíšeme níže). Pokud tedy nemáte všechny členy všech skupin v přátelích, nemáte šanci, aby se váš příspěvek zobrazil všem členům.

Facebook má omezení, že můžete mít max. 5000 přátel. Jelikož jsou ve skupinách někdy i desetitisíce lidí (samozřejmě těch aktivních a sledujících je významně méně, viz Jak najít brigádníky) a hledáte-li v několika takových skupinách současně, může celkový počet členů dosáhnout až 100 000 lidí, v přátelích však můžete mít jen zlomek tohoto počtu. Neexistuje tedy mechanismus, jak oslovit všechny členy.

Výše jsme popsali, že FB zobrazuje upozornění jen na příspěvky přátel a navrhované příspěvky. Kvůli omezení počtu přátel nemůžete přátelit se všemi uživateli Facebooku, takže nám zbývají už jen ony navrhované příspěvky. O co jde? Tady jsme u (asi nejdůležitější) příčiny změny v nastavení notifikací — další monetizace funkcí Facebooku. Navrhovaný příspěvek je ten, který se správce skupiny rozhodne zpropagovat. Samozřejmě za poplatek. Poté Facebook podle svých algoritmů, rozhodne, komu ve skupině by měl poslat upozornění. Takže ani touto zpoplatněnou funkcí neoslovíte všechny členy skupiny.

Facebook je sociální síť s účelem spojovat lidi, ale za podnikatelské aktivity si nechává víc a víc platit a algoritmy komu a jak se vaše přípravky zobrazí, jsou čím dál víc nejasné a hlavně dosahově omezené. Na rozdíl od Facebooku, který má jiný účel, jsme vytvořili službu QuickJOBS s primárním cílem, co nejefektivněji spojovat zaměstnavatele nebo agentury s potenciálními brigádníky. Na základě této myšlenky umožňuje naše aplikace okamžité oslovení všech relevantních brigádníků podle vámi zadaných parametrů.

Dosud si naši aplikaci QuickJOBS vyzkoušelo více jak 20 000 uživatelů a rekordní čas na nalezení brigádníka jsou dokonce 2 minuty.

Webovou aplikaci QuickJOBS můžete vyzkoušet ZDARMA na www.quickjobs.cz nebo si stáhnout mobilní aplikaci na Google Play nebo AppStore. Zkusíte to?

--

--

Věříme, že všichni lidé, co chtějí pracovat, by měli mít tu možnost.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
QuickJOBS

Věříme, že všichni lidé, co chtějí pracovat, by měli mít tu možnost.