QuickJOBS Blog
Published in

QuickJOBS Blog

Nejdůležitější dovednost v práci

V práci, na brigádě, ve škole ale také při denním kontaktu s našimi kamarády a rodinou si často neuvědomujeme, že naše běžné chování má na okolí nějaký dopad. Něco řekneme, uděláme nebo neřekneme a neuděláme a pak vůbec nechápeme, že s námi někdo nemluví, naštval se nebo podle nás reagoval přehnaně… Proč se to vše děje?

“Teens girls lying on the hood of the old truck.” by Greg Raines on Unsplash

Každý jsme se narodili s nějakou sadou vlastností a přirozeným chováním. Projevy našeho chování mohou být různé, někdo je tišší, někdo přemýšlivý, jiný více mluví, další je společenský, jiný se lidí straní, někdo ventiluje názory, někdo dá na pocity, jiný na data a fakta, někdo se rozhoduje rychle, jiný s tím má problémy nebo nechává věci, ať se nějak stanou samy. Na toto přirozené chování pak nalepujeme výchovou, školou nebo naší snahou zalíbit se „uměle upravené“ chování.

Udržovat toto nepřirozené chování, jakousi společenskou masku, kým bych chtěl být nebo kým bych měl být, nás pak stojí spoustu energie. Při hraní této hry jsme večer úplně vyšťaveni, a navíc toto upravené chování vypadá uměle a nepřirozeně a je hůře čitelné a předvídatelné pro naše blízké a okolí.

Proč požadovat zpětnou vazbu?

Na rozdíl od toho hraného, nás přirozené chování nic nestojí, ale jako každé chování, má nějaký dopad na okolí. Jelikož sami na sebe nevidíme, jediným způsobem, jak si uvědomit tento dopad na okolí, je sledovat jeho reakce, vnímat a ptát se. Přímá zpětná vazba od okolí může toto pozorování a uvědomění posunout na zcela jinou úroveň. Proto ji vyžadujeme nejen v našem týmu, ale i v naší službě QuickJOBS od zaměstnavatele na uchazeče a od uchazeče na chování zaměstnavatele.

Zpětná vazba pomáhá uvědomit si svoje chování a jeho dopady jak uchazečům, tak zaměstnavatelům. Zaměstnavatelům navíc pomáhá ve formě hodnocení při výběru ze seznamu přihlášených uchazečů.

Photo by Annie Spratt on Unsplash

K čemu všemu to je?

Poznatky kognitivních věd říkají, že okamžitá zpětná vazba na právě vykonaný úkol je nejlepším možným způsobem učení a růstu emoční inteligence. Když udělám chybu nyní, ale dozvím se o ní až za půl roku, tak dělám půl roku chyby, které jsem dělat nemusel. Hlavně si ale zpětnou vazbu podanou po půl roce s danou chybou nemusím mentálně vůbec spojit.

Vezměme si příklad, kdy přítelkyně řekne partnerovi: „Stále si živě pamatuji, co jsi mi řekl 17. března 2008, pořád mi to vrtá hlavou…“, a chudák partner stojí, kouká a přemýšlí, co bylo včera, natož, aby věděl, co řekl před deseti roky. Kdyby žena onoho březnového dne řekla, co cítila a jaký na ni mělo partnerovo sdělení dopad, mohl muž celých 10 let pracovat na změně svého postoje a aktivně se partnerky doptávat.

Uvědomění si dopadů našeho chování na okolí má velký přínos pro emoční inteligenci. Vzájemná pravidelná zpětná vazba v týmu i v partnerství může otevřít oči dokonce i zabedněnému arogantnímu namyšlenci a umožní mu pochopit, co svým chováním způsobuje druhým. To můžu sám potvrdit, protože jsem takovým býval a pravidelná zpětná vazba mi pomohla si moje chování uvědomit a to se pak samo od sebe začalo měnit.

Okamžitá zpětná vazba

Pro změnu postoje a chování je tedy nejlepší okamžitá zpětná vazba. Nečekejte na vhodnou příležitost, která přijde za týdny nebo měsíce, ale ideálně dejte zpětnou vazbu druhému v klidu a o samotě, co nejdříve po akci, hned po schůzce, ještě ten den. Pokud jde o rozhovor nebo spolupráci dvou lidí, můžete sdílet okamžitě během hovoru nebo akce.

Pěkný příklad, jakým způsobem dávat zpětnou vazbu, je spolupráce našeho těla s nervovým systémem a mozkem. Sáhnu na horkou plotnu, která mě spálí, a podruhé už to neudělám (kromě Homera Simpsona, který to zkoušel opakovaně). Představte si, jak by to vypadalo, kdyby nebyla reakce našeho těla na popálení okamžitá. Sahal bych na plotnu několikrát a nic, smál bych se a pokračoval a ještě k tomu inspiroval ostatní. Po nějaké době, v rámci pravidelného čtvrtletního hodnotícího pohovoru mozku s tělem, by mi najednou vyskočilo na ruce několik rozsáhlých popálenin a já bych vůbec nechápal, proč… Směšné, že? Ale proč se tak tedy chováme v životě a v zaměstnání?

Bacha na emoce!

Zpětná vazba tedy funguje nejlépe, je-li okamžitá, podaná co nejdříve „po činu“, abych si ji mohl spojit se svým jednáním a chováním. Výjimku tvoří emoce, tam je dobré počkat. Sdílet s druhými, jak na mě jejich chování působilo, ve víru emocí (zlost, smutek, strach), by situaci ještě zhoršilo a ponaučení zcela zadusalo. V takových případech je vhodné počkat, až emoce opadnou a daná věc není tak čerstvá. Někdy to jde hned ten den odpoledne, jindy je dobré počkat třeba více dní.

Photo by Roman Arkhipov on Unsplash

Nejen okamžitá, ale hlavně konkrétní

Stejně důležité jako časování je také konkrétnost. Zpětná vazba musí být konkrétní, jinak je k ničemu a je lepší ji ani nedávat, protože pak je to spíš kritika, kterou náš mozek neumí zpracovat. Sdělení typu „je to na prd” nebo „nelíbí se mi to“ člověku vůbec nic neřeknou. Vhodná zpětná vazba konkrétně sděluje, co vyvolalo nějaký pocit nebo reakci, a může i navrhnout, jak danou věc zlepšit.

V praxi se pro formulaci zpětné vazby používá SBI formulka (z anglického situation behaviour impact), která doporučuje dávat zpětnou vazbu v následující formě:

Konkrétní situace — popis konkrétního chování — dopad na okolí/vás

Příkladem aplikace této formulky tedy může být následující sdělení:

„Tím, že jsi dnes na workshopu pořád skákal všem do řeči a tlačil svůj návrh, přestali se ostatní postupně zapojovat, protože s tebou už nechtěli dál bojovat. Mohl jsi to vzít jako falešné ano pro své akce, ale znamenalo to nechuť s tebou dál toto téma řešit. Všiml sis toho? Jak jsi to vnímal ty?“

Toto je konstruktivní zpětná vazba, která má pro druhého přínos, místo typického sdělení typu: „Moc mluvíš, příště tolik nemluv.“ Z toho dotyčný nechápe, proč by neměl tolik mluvit, a bude se cítit navíc i dotčeně.

Zpětná vazba v aplikaci QuickJOBS

Snažíme se osobně připomínat zaměstnavatelům, aby zpětnou vazbu dávali průběžně, to stejné platí i pro uchazeče. Mluvte spolu během práce, dokud se věci dají změnit, nečekejte až na konec. V hodnocení v aplikaci je pak vhodné promítnout souhrn:

  • jak jste druhého vnímali,
  • jak se vám společně pracovalo,
  • jestli a proč byste se navzájem doporučili.

Nemělo by to být poprvé, kdy se jedna nebo druhá strana něco o sobě dozví. Pokud to druhé straně chcete v hodnocení v aplikaci natřít, zcela jste selhali v komunikaci a podání zpětné vazby.

Recenze ve službě QuickJOBS

Je to vlastně váš útěk před danou situací, které nedokážete čelit tváří v tvář a poukázat na ni. Proto se vám stejné situace budou opakovat doma i v práci, dokud se s nimi nenaučíte vypořádat.

Stejné principy platí, i pokud dáváme zpětnou vazbu například na službu, aplikaci nebo zakoupený produkt (recenze). Neotálejte se zpětnou vazbou, buďte co nejvíc konkrétní, případně navrhněte možná řešení či změny.

V dalším článku pro vás shrneme, jak firmy, které hledají pracovníky, typicky pracují se zpětnou vazbou a hodnocením uchazečů nyní, a jaké jsou výhody naší aplikace oproti tomuto způsobu.

Jarek Procházka

Spoluzakladatel QuickJOBS, mentor

--

--

--

Věříme, že všichni lidé, co chtějí pracovat, by měli mít tu možnost.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
QuickJOBS

QuickJOBS

Věříme, že všichni lidé, co chtějí pracovat, by měli mít tu možnost.

More from Medium

Design Sprint 2: Replicating Human Touch

How Cloud Computing in Healthcare is Addressing the Pain Points of Remote Care Delivery?

Robotic Process Automation In Human Resources

New Healthcare for a New Normality: 10 challenges (1 of 2)