Raptiye
Published in

Raptiye

This is an email from 📌 Raptiye | Bülten , a newsletter by Raptiye.

Raptiye Tasarım Bülteni — Konu #1

Merhaba 👋

Medium’da paylaştığım tasarım odaklı yazıları, aynı zamanda GetRevue üzerinden oluşturduğum bir bültenle email göndereceğim. Bültende yine tasarım ve yazılım başta olmak üzere yazılar yazacağım. Buradan farklı olarak GetRevue bülteninde yan projelerim hakkında da mailler de göndereceğim.

Bunu yapmamın temel sebebi, işleri otomatize ederek kitleyi genişletebilmek. Aksi halde yazıları bloguma mı yazayım, ayrı tasarım sitesi mi kurayım, yok bülten mi oluşturayım diye kendimi oyalıyorum ve yazamıyorum. Biraz da Medium’dan bağımsız olabilmeyi amaçlıyorum :) Hatta uzun uzun okumak isterseniz de neden böyle bir bültene ihtiyaç duyduğumu bültenin ilk yazısında anlattım: Tasarım Bülteni Hakkında — Konu #1

Diğer yazıları bültenden takip etmek ve mail almak için buraya epostanızı bırakabilirsiniz. Ya da “yok böylesi iyi” diyerek dilerseniz buradan okumaya devam edebilirsiniz :)

Bana Twitter’dan ve mail adresimden ulaşabilirsiniz.

--

--

--

Tasarım ve yazılım odaklı blog. Kullanıcı etkileşiminin tasarlanmasında ve tasarımların kodlanmasındaki süreçler hakkında haftalık içerikler bulacaksınız.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ali ÇORAK

Ali ÇORAK

ambient.designcomingsoonkit.com

More from Medium

4 Reasons Why Virtual Events Are The New Trend — Future’s Past Events

CLOUDS HALF PAGE FUNERAL PROGRAM TEMPLATE

Dylan, Duende, Death and Lorca

Potpourri