Raptiye
Published in

Raptiye

Yan Proje Hikayesi: 3 Ayda Nasıl Bir Dijital Pazar Yeri Kurdum?

— Tam Zamanlı İşimi Bırakmadan Önce —

Ambient Design marketplace promo image
Ambient Design

İlk Deneyim ve Başarısızlık

Reddedilen ürünlerimden birinin, stil rehberine ait ekran görüntüsü
Reddedildiğim bir kaç proje :)

Yeniden Başlamak

İlk ürünümün tanıtım görseli

Projede Planlar Değişti

Lansmana hazırlık

Tam Zamanlı İşimden Ayrıldım

Ambient Design

Marketplace Kurma Aşaması

Ambient Design hero section

Lansmana Hazırlık

Ambient Design’ın tanıtım görsellerinden biri

Sonuç

--

--

Tasarım ve yazılım odaklı blog. Kullanıcı etkileşiminin tasarlanmasında ve tasarımların kodlanmasındaki süreçler hakkında haftalık içerikler bulacaksınız.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store