Povídání o tom, jak parlament schválil cenzuru internetu


Jak se dá taková blokace zařídit?

Jednoduše řečeno — nijak. Alespoň ne spolehlivě. Z návrhu není přesně jasné, jakým způsobem by mělo blokování probíhat (tuším jen, že se mluvilo o blokaci na základě DNS), niceméně zkusím popsat více možností a zároveň způsoby, jak je obejít.

Letmý pohled do historie vlády

Píše se rok 2013 a Nečasova vláda vydává usnesení č. 203 se jménem Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice, které mimochodem obsahuje přílohu s několika opatřeními. Nejzajímavější je ovšem opatření č. 12:

„Česká republika bude garantovat, že nebude blokovat komukoliv přístup k internetu, případně přístup ke konkrétním internetovým stránkám nebo on-line službám.“

Kompletní dokument je dostupný zde a ono opatření je uvedeno v části 5.2., ve které jsou dále napsány i mnohem zajímavější věci:

„V praxi některé státy přistoupily k tomu, že vytvářejí seznamy internetových stránek, které údajně obsahují protiprávní obsah a poskytovatelé internetového připojení v tomto státě pak mají povinnost zablokovat svým uživatelům přístup k těmto stránkám bez ohledu na to, zda se na těchto stránkách nachází i legální obsah. Uvedené tendence vláda považuje za nebezpečné, neboť mohou vést až k omezení základních lidských práv (právo na informace, ochrana soukromého a rodinného života).“

A řekl bych, že přesně tomu jsme se chtěli vyhnout. A přesně to teď parlament schválil. Jistě, u nás už je docela tradice to, že s příchodem nové vlády se ignoruje téměř vše, co vykonaly vlády předchozí. Nicméně zrovna věci, jako je prevence cenzury, by se ve svobodném státě ctít měly.

Razemix

Radomír Žemlička

Radomír Žemlička

Written by

Razemix

Razemix

Radomír Žemlička