En katt i handen är bättre än tio på instagram… eller?

Magdalena Dellborg
Mar 16, 2017 · 3 min read

Vi träffade Anna Elmdahl, före detta ordförande i Sällskapet Sibirisk Katt och hon om någon borde ju hålla med om att katter är bäst i verkligheten.

Anna äger två sibiriska katter. Zlatan är en flerfaldigt prisbelönt utställningskatt och hans bror Zenit är en testhemskatt som folk med allergier kan få hälsa på. Zlatan och Zenit är båda hankatter och fyller 6 år nu i maj. Båda kan också skryta om att deras mamma var en av de allra första Sibiriska katterna i Sverige. Det kanske låter lite otroligt men sibiriska katter har bara funnits i Sverige i ungefär 17 år.

Anna växte själv upp med en massa djur runt omkring sig, men blev tyvärr allergisk när hon blev lite äldre. Trots hennes allergi så sa inte Anna direkt nej när hennes son insisterade på att familjen skulle ha en katt och efter lite sökande på internet så hittade de den sibiriska katten. Det fiffiga med sibiriska katter är just att de är lite allergivänliga. Flera av dem har väldigt låga halter av det allra vanligaste kattallergenet Fel d1 som många människor reagerar på.

Idag har Anna slutat som ordförande men är fortfarande ganska engagerad i Sällskapet Sibirisk Katt. Under hennes tid som ordförande så genomgick sällskapet också en hel del förändringar. En av de första saker som Anna gjorde för föreningen var att identifiera deras målgrupper. I sällskapet kan man idag också ta del av hälsoråd för sibiriska katter, få testa sin allergi i olika testhem runt om i landet och få tips och råd på hur man ska göra för att ställa ut sin katt.

Anna jobbar lite med marknadsföring och kom genom det naturligt in på sociala medier. Hennes katt Zlatan har nu också ett eget instagramkonto och fick för ett tag sedan över 1000 följare. Anna är väldigt positiv till alla nya vänner hon fått som är utspridda över hela världen. Men det hon kanske tycker är det allra bästa med instagram är allt man kan åstadkomma genom det.

Av en slump så var Zlatans 1000:e följare en sida som engagerar sig för att hjälpa katter som lever på gatan, katter som är sjuka och katter som ingen tar hand om. Genom instagram har den sidan och många fler spridit en medvetenhet om alla katter som far illa i Sverige och runt om i världen. Anna hjälper också en tjej i Botkyrka som driver ett konto där hon både sprider medvetenhet och faktiskt hjälper katter som ingen tar hand om. Så det finns en nytta med katter på instagram förutom bara nöje.

Nu väntar Zlatan på att gå ut på promenad, det är nämligen en av hans favoritaktiviteter! Foto: Magdalena Dellborg

Magdalena Dellborg & Filip Öhman

Redaktion Nörd

Multimedial journalistikplattform. Vi gillar nördar, i alla former.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade