Så blev nörden mainstream

Nördkultur har blivit ett brett begrepp för ett smalt intressefält, och den traditionella glasögon- och tandställningsbärande nörden kan snart vara ett minne blott. Hjärnorna bakom podden Nörden & Jag berättar för Magasin Nörd om nördens revansch i samhället.

Att försöka zooma in och definiera begreppet nörd visade sig vara lite svårare än man kanske tänker från början. Enligt Fabian Nordlander och Viktor Engberg, som tillsammans driver den prisade podcasten Nörden & Jag, handlar det om att vara extremt insatt i någon form av subkultur.

— Om man tänker sig det engelska uttrycket ’nerd’ handlar det väl främst om science fiction, men man kan ju vara nörd inom vilket ämne som helst, säger Viktor.

Fabian Nordlander och Viktor Engberg

Samtidigt kan man ställa sig frågan: är man verkligen en nörd i ordets rätta bemärkelse bara för att man är väldigt intresserad av ett ämne, oavsett ämnets karaktär? Nja, det är där det blir komplicerat. Att samhället värderar olika intressen på olika sätt spelar in här. Egentligen är ju en person som är extremt insatt i exempelvis fotboll lika nördig som en datornörd, men normer och strukturer gör att sportfånen inte ses som lika nördig som superhjältenörden. Det hörs ju på orden.

Så till nördens revolution. Den sortens intresseämnen som människor i gemen associerar med nördighet, som datorspel, science fiction, superhjältar och serietidningar, har fått ett uppsving under de senaste decennierna.

— Till en början sågs det som fulkultur. Serietidningar var printade på toalettpapper och kostade i princip ingenting. Det var aldrig accepterat. Men sen hände något, och man kan ta superhjältarna som exempel. När superhjältarna hade några år på nacken blev de plötsligt ikoner och symboler, och målgruppen breddades, berättar Fabian.

Det är alltså en generationsfråga. När Superman hade funnits i flera generationer blev det helt enkelt fler och fler som kunde känna igen sig i hans nostalgiska symbolvärde, vilket gjorde att kulturen nådde ut till den breda massan på ett nytt sätt.

— När Superman blev en stor Hollywoodfilm är ett sånt nedslag i historien som haft stor betydelse för nördkulturens utveckling. Då var det någonting äkta. Då klev det ut från toalettpapperet och blev en storfilm som engagerade fler människor, tillägger Fabian.

Under de senaste åren, alltså på 2000-talet, har den här utvecklingen fortsatt. Batman- och Star Warsfilmerna blev de största filmerna någonsin och i stort sett alla har sett dem.

Internet har, inte helt oväntat, haft en avgörande roll för de traditionella nördarna. Från att ha levt ganska isolerade skapade nördarna nu ett stort och världsomspännande community där de kunde diskutera och analysera sina specialämnen tillsammans. Nördarna fann varandra helt enkelt.

Den nördigaste nörden kan lyssna på hela samtalet här!

Ingrid Ramberg & Mohamed Lashin

Like what you read? Give Magdalena Dellborg a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.