Novým partnerem ReForku se stává společnost gastro obaly s.r.o.

EFK_platform
EFK_platform
Published in
2 min readMar 15, 2019

--

Po banketu, který se uskutečnil dne 7.3.2019 Vám s radostí oznamujeme, že novým partnerem projektu ReForku se stává společnost gastro obaly s.r.o. Společnost má více jak 15 let zkušeností v oblasti distribuce biologicky rozložitelných produktů.

Manželé Buršovi začali podnikat před 16 lety a byli prvními, kdo začal v České republice distribuovat biologicky rozložitelné produkty. V dnešní době jsou jedním z největších distributorů na území České republiky. Společnost gastro obaly s.r.o. bude i klíčovým partnerem nově vzniklé Asociace pro biologicky rozložitelné materiály.

„Biologicky rozložitelné materiály jsou aktuálním celosvětovým tématem. Nadnárodní korporace byly v tomto ohledu nuceny koncovým zákazníkem k razantním změnám, nejen k postoji k životnímu prostředí, ale také ke změně marketingového chování. Zářným příkladem je v tomto ohledu například McDonald, který změnil barvu loga z ikonické červeno žluté na zeleno žlutou,” komentuje situaci majitel společnosti Michal Burša.

Manželka Vlaďka ho obratem doplnila slovy: „U Starbucks v České republice si například můžete všimnout, že je psáno, že si můžete přinést vlastní kelímek, což v případě této značky je jistý marketingový trademark”.

Projekt ReFork jde ve stopách velkých společností jako je Tesla nebo Facebook a svojí celosvětovou expanzi financuje také skrze kryptoměny. „Velmi se nám také líbí spojení projektu Reforku s moderním světem kryptoměn,” komentuje Burša kryptoměnu Refork.

Nově uzavřená spolupráce obou společností bude vytvářet obchodních příležitosti a otevírat nové distribuční kanály.

„Velmi si vážíme spolupráce s manželi Buršovými a doufáme, že naše kooperace bude prospěšná nejen nám, ale hlavně stavu naší planety,“ ukončuje vřelými slovy mentor projektu Mgr. Thomas Blaho.

--

--

EFK_platform
EFK_platform

EFK platform — the bridge between ecology and blockchain